La Direcció General de Trànsit mai ha abaixat la guàrdia per a augmentar la seguretat dels conductors i vianants. Les xifres de mortaldat en les carreteres són encara massa altes, i malgrat les mesures implantades per a reduir-les, sense anar més lluny l'any passat, 2022, es va tancar amb un cinc per cent més de morts (1.145 en total).

Acabar amb aquesta sagnia de vides és l'objectiu número u de la recent reforma de la Llei de Trànsit. I com ja ha comprovat el departament dependent del Ministeri d'Interior, una de les eines més efectives per a aconseguir-ho són les sancions econòmiques i la pèrdua de punts del permís de conduir.

La majoria dels conductors temen a les multes per excés de velocitat, les més comunes, i les més quantioses també. En alguns casos aquestes sancions comporten altres efectes, com la retirada del permís de conduir durant un temps. No obstant això, molts conductors desconeixen que poden estar exposant-se a altres multes per descurar alguns aspectes a l'hora de posar-se a circular.

Les noves multes

La nova llei introdueix noves multes i endureix altres sancions. Això sí, el barem de les infraccions es manté igual: les lleus es castiguen amb multa de fins a 100 euros; les greus, amb multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros.

Molt greus (multa de 500 euros)

  • Usar dispositius d'intercomunicació no autoritzats en exàmens per a obtenir o recuperar el permís de conduir.
  • Llançar a la via objectes que puguin produir incendis o accidents
  • Incomplir les normes sobre auxili a les vies públiques i sobre l'ús d'alcoholímetres antiarrencada.

Greus (200 euros)

  • Parar o estacionar en carrils o vies ciclistes
  • Portar en el vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres. En altres paraules, basta simplement amb tenir-los.
  • Conduir tenint el permís suspès com a mesura cautelar
  • Que motoristes o ciclistes usin el telèfon mòbil subjectant-lo amb una mà o ajustant-lo entre el cap i el casc.

Lleus (fins a 100 euros de multa)

  • Incomplir l'obligació d'estar "en tot moment" en condicions de controlar el vehicle.
  • Que els ciclistes incompleixin normes de seguretat viària que no siguin greus o molt greus.

Hi ha una sèrie de documents que obligatòriament has de portar en el vehicle, i cap d'ells és la pòlissa d'assegurança ni el rebut del pagament, que des de 2008 ja no figuren entre les exigides per la DGT al conductor. En concret són tres: el permís de circulació i de conduir i la targeta de la ITV. Només un d'aquests tres no farà falta que el portis físicament. D'acord amb la nova llei, el permís de conduir pots carregar-lo en el teu mòbil a través de l'app miDGT.