L'excés de velocitat és una de les principals causes de sinistralitat viària, motiu pel qual la Direcció General de Trànsit (DGT) vigila molt de prop que els conductors compleixin els límits imposats a la carretera.

Tot i això, alguns que es creuen intel·ligents frenen abans de l'arribada d'un radar per evitar la sanció econòmica, cosa que és un error força comú per desconeixement total.

QUÈ SÓN ELS RADARS CASCADA?

Els radars cascada funcionen en combinació amb un radar fix i un de mòbil; abans o després de col·locar un radar fix, se'n situa un de mòbil, detectant així si un conductor ha frenat o accelerat abans de l'arribada al fix. És una forma molt útil de registrar la velocitat real de circulació a la carretera.

Recorda, a més, que el Reglament de Circulació explica a l'article 53 que "excepte en cas de perill imminent, tot conductor, per reduir considerablement la velocitat del seu vehicle, haurà de assegurar-se que pot fer-ho sense risc per a altres conductors i estarà obligat a advertir-ho prèviament de la manera prevista a l'article 109, sense que pugui fer-ho de forma brusca, perquè no produeixi risc de col·lisió amb els vehicles que circulen darrere del seu".