Coneix el nou senyal de trànsit de la DGT que ha posat dels nervis els conductors

Dins el senyal es dibuixa el que la DGT ha anomenat “tram de carrils trenats”

Coneix el nou senyal de trànsit de la DGT que ha posat dels nervis els conductors

Coneix el nou senyal de trànsit de la DGT que ha posat dels nervis els conductors / DGT

La Direcció General de Trànsit va actualitzar el Reglament General de Circulació i alguns senyals de trànsit que eren efectius han estat retirats perquè estaven en desús. En el seu lloc van entrar 20 noves senyalitzacions de trànsit més que han demostrat ser útils per diversos motius.

Els canvis a la indústria automobilística i les noves regulacions mediambientals han provocat canvis en els senyals de trànsit. Una d'aquestes senyalitzacions introduïdes per l'actualització del Reglament General de Circulació, va ser la P-35, i ha generat confusió entre els conductors.

Què significa la senyalització P-35?

La Direcció General de Trànsit disposa avui d'un catàleg que abasta uns 500 senyals de trànsit diferents, organitzats en diverses categories, com els senyals d'advertiment de perill, els senyals de reglamentació i els senyals d'indicació, per nomenar-ne alguns.

El senyal P-35 és una senyalització de perill. Els senyals que es classifiquen dins d'aquesta categoria són aquells que es reconeixen per la forma triangular, la vora de color vermell i l'interior de color blanc.

Dins del senyal es dibuixa el que la DGT ha anomenat “tram de carrils trenats”; que representa visualment dos cotxes guiats per fletxes que en marquen la direcció, les quals s'entrecreuen més endavant.

Serveix per alertar que més endavant es produirà un entrellaçat de trajectòries de vehicles, on confluiran vehicles procedents de dos fluxos diferents de trànsit del mateix sentit, per la qual cosa és una situació de gran perill. Només durant l'any 2020, es van produir fins a 57 accidents de trànsit a carrils trenats.

Com hem d'actuar davant d'un senyal P-35?

Aquesta senyalització es col·loca abans de la zona dentrellaçament per donar temps als conductors a preparar-se per a la maniobra. La presència d'aquest senyal avisa d'un tram de fins a 1.500 metres establert per facilitar tant l'acceleració com la desacceleració dels vehicles, de manera que tots els conductors tinguin temps i espai suficient per adaptar-se a les condicions de trànsit o a la velocitat de la via principal.

Els conductors que es vulguin incorporar a aquest carril trenat han de seguir unes pautes clares per garantir la seguretat. Primer, cal observar i cedir el pas als vehicles que circulen pel carril principal. Abans d'iniciar la maniobra d'incorporació, cal senyalitzar-lo amb l'intermitent.

A l'hora de canviar de carril, la maniobra ha de ser progressiva, tot respectant la distància de seguretat amb els altres vehicles. Els altres conductors han de facilitar la maniobra del vehicle que fa el canvi de carril, ja sigui reduint la velocitat o canviant de carril a un exterior, sempre que sigui segur fer-ho.

Si un conductor vol incorporar-se a un carril trenat, ha de senyalitzar la maniobra amb l'intermitent i cedir el pas als vehicles que ja són al carril. A continuació, heu d'adaptar la vostra velocitat i mantenir una distància segura amb la resta de vehicles en circulació.