Fuita d'una matèria perillosa en un tren de mercaderies a Riudellots de la Selva

-