Els Mossos d'Esquadra comencen a patrullar al mar

-