El mal temps omple la ciutat de Girona de turistes

-