Sessió matinal gratuïta a l'Ocine Girona pel seu 75è aniversari

-