Estat en què ha quedat l'edifici incendiat del carrer del Carme de Girona

-