Auditori situat a l'edifici de la Generalitat a Girona