Castell de Sant Ferran va ser construïda al segle XVIII, és un dels llegat cultural-històric de primer ordre. El 1997 les seves portes van ser obertes per poder ser apreciada pel públic.