Equipament cultural que impulsa activitats de desenvolupament social i cultural, de promoció de la vida associativa i, en general, la participació dels ciutadans en les tasques de la comunitat.