A càrrec de Joan Manuel del Pozo

Ciceró, polític de gran formació filosòfica i capacitat oratòria, veia amenaçat el sistema republicà de Roma per múltiples intents de dominació autoritària. S’anlitzaran primer les principals propostes retòriques del gran orador, sempre al servei d’objectius polítics de llibertat i ciutadania; en segon lloc, la seva hàbil posició filosòfica, contrària a tot dogmatisme, que associava a l’autoritarisme polític; tot per posar-ho al servei de la seva proposta política de salvació republicana.

A càrrec de: Joan Manuel del Pozo. Ho organitza: Associació Filosofia, Ara. Col·labora: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola