Amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Concert de sardanes, amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

A la plaça de Frederic Rahola

REPERTORI CONCERT

FIGUERES, VILA REIAL – Domènec Moner

LA MASOVERA GUAPA – Josep Blanch Reynalt. Enric Ortí, tenora solista.

TARANNÀ EMPORDANÈS – Marc Timón

RECORD – Enric Barnosell. Ivan Alcazo, tible solista.

LA MIMADA – Juli Garreta. Sergi Marquillas, trompeta solista.

EL SALT DE LA REINA – Florenci Mauné

DANSA DE FADRINS – Joaquim Serra i Corominas

CONTRADANSA – Manuel Oltra

CAMÍ RAL – Enric Ortí

ALT EMPORDÀ – Ricard Viladesau

LA PATINADORA – Pere Rigau. Xavier Torrent i Marcel Sabaté, flabiols solistes.

MARCEL SABATÉ, director