Pedro Burruezo (veu, mondol i percussions), Robert Santamaría (kanun i santur), Berna Jones (violí) i Jordi Ortega (violoncel i coros)

En aquest concert es recuepren les històries i melodies antigues amb unamirada contemporània. Les lletres s'interpreten en diversos idiomes: àrab, català o castellà. La majoria de les cançons formen part del nou disc de Burruezo Al Andaluz segel XXI.