No sempre sabem com afrontar la qüestió de la sexualitat amb els nostres fills, ja que en molts casos els nostres pares tampoc van parlar amb nosaltres d’aquests temes. En aquesta conferència ens proposem donar a conèixer quines són les bases d’una bona comunicació entre els progenitors i els seus fills sobre la sexualitat.

Es tracta d’una conferència per aprendre a:

Saber en quins moments s’ha de parlar de sexualitat als fills i a quina edat cal introduir els diferents temes.

Afrontar temes «complicats» per als pares (abusos sexuals entre d’altres).

Utilitzar recursos i materials que facilitin aquesta comunicació.

Entendre la diversitat.

Així mateix, els assistents podran plantejar dubtes.

Marina Castro i Leonarte és membre de la Societat Catalana de Sexologia (https://www.sexologia.cat/), integrada dins Associació Mundial de Sexologia (WAS), codirectora del Postgrau de sexologia clínica de la UdG i directora de Projecte Lilith.