La filosofia sempre s’ha preocupat i ocupat del futur. «On anem?» o «Què podem esperar?» són preguntes fonamentals d’aquesta disciplina. Pensar l’endemà forma part de la construcció del futur i, en aquest sentit, la filosofia esdevé sempre una forma de ciència-ficció, és a dir, un gènere d’anticipació.

Aula A