Paisatges tipogràfics

Alumnes de 1r de CFAS Gràfica Publicitària i Il·lustració

Dibuix i tipografia

El projecte parteix del dibuix i la tipografia. Es presenta una síntesi visual de paisatges de la ciutat d'Olot, a partir d'escenes, detalls singulars que s'interpreten i sintetitzen tipogràficament.

A LA CASA DE CULTURA (1r pis Casa de Cultura)