Conferència «Extraterrestres entre nosaltres: implicacions filosòfiques de la vida més enllà de la Terra», amb Max Pérez

El problema no és si hi ha vida extraterrestre, sinó —en cas afirmatiu— què en fem. Per més sorprenent que pugui semblar, els filòsofs s’han ocupat d’aquesta qüestió des de fa segles, i actualment hi ha protocols ètics per a alienígenes discutits per les Nacions Unides. Però, de fet, per començar, és una bona idea buscar vida més enllà?

Aula A