Amb Anna Augé, Joan Llinàs i Josep Maria Nolla

Les actuacions preventives de l'arqueologia urbana ens permeten ullades a molts aspectes de la Girona d'època romana, medieval i moderna que, al costat del monuments conservats i visibles, han quedat amagats.

Ens aproparem als testimonis de la Via Augusta que ens ajudaran a explicar la història desconeguda de Girona.