Relació i equilibri

Pintura

Romandre en un estat d'equilibri ha estat una constant al llarg del temps.

Partint de la juxtaposició d'experiències, impressions i sensacions l'artista ha desenvolupat un espai propi, equivalent poètic a les experiències de la realitat.

Masses cantelludes i mal formades es situen als espais creant estranys equilibris.

Núria Guinovart, entestada a deixar el seu gravat-mur en cada pas per la vida, oferint-nos el senyal, mostrant-ne el signe, assenyalant l'esperança anunciada en cada esberla del seu traç.

A LA CASA DE CULTURA (planta baixa)