Phasma, paraula grega que designa una forma, aparició, visió, fantasma, i per tant presagi; ens anticipa el caràcter de les imatges que apareixeran.

A l’exposició es reuneixen dues sèries, esgrafiats i cianotípies, on les imatges guarden un secret, en el sentit d'amagar, d'ocultar alguna cosa a la vista. Intentar revelar-les, ens confronta amb la seva pròpia naturalesa. ¿De què estan fetes les imatges?

Els dibuixos suggereixen i insinuen formes inestables, flotants, tremoloses. Creen un espai de suspens, on el temps es demora. Es retarda l'acció, allò que està per venir. Intuïm que algú té el que s'ha perdut, allò que falta, que s'ha amagat. Perquè només apareix el que abans va ser capaç d'ocultar-se. Davant d'aquesta absència, el sentit vacil·la i, en aquesta vacil·lació emergeix el fantàstic.

Sales d'exposicions - PB