Descripció

Dani Lleonart va descobrir el human beatbox als carrers de Barcelona quan tenia quinze anys. La passió que sentia per aquesta disciplina el va portar a fer-ne una manera de viure. Pulmon Beatbox e´s, actualment, un dels ma`xims exponents del beatbox nacional, ja que és capac¸ de moure milers de persones al festival Vin~arock nome´s amb la seva veu. Aquest artista totterreny no nome´s actua a cappella, sinó que s'ajuda de loops i efectes que surten directament de la seva imaginacio´.

L'any 2017 es va convertir en campió de la Batalla d'Espanya de Beatbox i es va classificar per al cinquè Campionat Mundial de Beatbox el 2018. Allà va arribar als quarts de final: va quedar entre el top 8 mundial de la seva categoria.

Les actuacions de Lleonart són una mescla explosiva de mu´sica i espectacle. Gra`cies a aixo` ha guanyat nombrosos premis i acumula una llarga llista d'actuacions per diversos països, com Espanya, Franc¸a, Me`xic, Alge`ria, Ita`lia, Alemanya i Holanda. Actualment també treballa amb Rapsusklei i Kundala.

Ho organitza: Núria Social