Amb Salomó Marquès

Durant la República l'ensenyament va arribar al nivell més alt de tota la seva història; es fonamentava en una formació laica, catalana, co educativa, gratuïta, científica i activa. Amb la dictadura franquista aquesta renovació va recular i es va imposar l'escola nacional-catòlica.

Amb la República, els nens i les nenes, els nois i les noies rebien una formació amb metodologies fonamentades en els moderns corrents europeus de l'Escola Nova i això gràcies a les polítiques establertes i fomentades pels governs de l'Estat i el de la Generalitat de Catalunya. I de manera especial, per la dedicació i el convenciment de molts mestres que des de les escoles públiques -i en alguns casos des d'iniciatives privades- no escatimaren esforços per millorar el país mitjançant l’escola i l'educació. Amb la Dictadura franquista el 1939, tot aquest progrés i experiència transformadora es trencà d'arrel. L'exili de molts mestres i la depuració i càstigs de bona part dels que es quedaren, no solament va aturar aquest camí de renovació sinó que va fer recular l'escola, retornant als ensenyaments més tradicionals, tant en continguts com en metodologies, imposant l'escola nacional-catòlica fonamentada en la doctrina de l'Església Catòlica i del Movimiento Nacional.

Realització: Salomó Marquès Sureda. Ho organitzen: Museu d'Història de Girona. Ajuntament de Girona. Hi col·laboren: Diputació de Girona i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Punt d'inici: Museu d'Història de Girona i recorregut exterior. Aforament: limitat, es recomana la reserva prèvia. El preu inclou: l'entrada gratuïta al Museu d'Història de Girona