Sílvia Planas ens proposa un recorregut per les històries de la història de Girona

Un recorregut per les històries de la història de Girona, que convida a exercir el sentiment de noble curiositat per les coses que foren.

Aquesta exposició explica, a través d’objectes destacats i curiosos, històries de la ciutat, del seu patrimoni i de la seva gent

Què diuen, què amaguen, què simbolitzen, els objectes del museu? Com parlen del passat de la ciutat? De què i de qui fan de símbols? Com diuen i com perceben Girona, les diverses llengües que l’habiten?

Els objectes narren històries, preserven records, i mantenen diàlegs entre ells i amb el passat. Parlen de coses i de gent que el temps ha amagat i que la memòria ha arraconat. Una relectura amb perspectives diverses crea nous relats que, des dels marges de la història convencional, posen en relleu algunes petites grans qüestions que han anat construint Girona.