La inversió publicitària en mitjans convencionals creixerà un 1,6% aquest exercici 2019, si es compleixen les estimacions corresponents al mes de juny del panell Zenthinela, compost per directius d'empreses anunciants, una previsió que baixa dues dècimes respecte a la que feien al mes d'abril.

Segons es desprèn dels resultats de l'estudi, publicat ahir, els mitjans no convencionals creixerien un 1,2%, el que portaria al conjunt de totes les inversions en mitjans a un creixement de l'1,4 % fins a arribar a una xifra total de 12.922.000 d'euros.

D'aquesta manera, l'informe sosté que els mitjans convencionals representarien un 42,6% de la inversió total en mitjans, en situar-se en 5.508.000 d'euros, «molt lluny encara de les xifres de 2007, abans de la crisi i de l'erosió que la digitalització ha provocat en molts mitjans».

Els majors creixements en mitjans convencionals s'esperen en la publicitat que es dirigeix a dispositius mòbils (+ 8,3%) i a internet (+ 6,8%), destacant la que utilitza el format vídeo en línia (+ 7,3%).