El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat YouTube per 59 vídeos de youtubers, que acumulen 42,8 milions de visualitzacions, per fer publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. L'ens regulador ha instat YouTube a informar amb claredat els usuaris quan els programes o els vídeos generats pels usuaris continguin comunicacions comercials, tal com preveu la nova Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual. Així mateix, el CAC ho ha posat en coneixement de l'Agència Catalana del Consum. D'entre els productes publicitats, en destaquen les joguines, el marxandatge, els articles de moda i les consoles i els videojocs, la majoria de caràcter violent. També hi ha publicitat de productes d'alimentació i begudes, tots amb un contingut alt en sucre.

Els vídeos reportats pel CAC corresponen a 15 canals de YouTube protagonitzats per infants de menys de 12 anys (60%) i adolescents (20%) o infants i adolescents plegats (20%), que promocionen o fan publicitat de fins a 189 productes, serveis o marques diferents. Els vídeos amb més visualitzacions corresponen als canals MikelTube, TeamNico, DivertiGuay, PINO, LeoTube, The Crazy Haacks, Las Aventuras de Dani y Evan o Las Ratitas.

Els vídeos presenten un youtuber fent ús d'un producte, que acompanya amb expressions d'alegria i un discurs complaent reiterat i molt explícit (com ara "¡Qué bonito! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¡Y miradle su melena qué chula!"); a més, els vídeos acostumen a incloure algun reclam de compra (com ara "Ya a la venta en todas las librerías y en Amazon" o l'enllaç que en permetria l'adquisició directa)

La normativa en matèria de publicitat i de consum prohibeix la publicitat encoberta quan un contingut té una finalitat publicitària, però, en canvi, la presentació del producte pot induir a l'error la persona espectadora sobre la seva veritable naturalesa. En aquest sentit, estableix que els continguts que inclouen publicitat ha d'estar identificats com a tals.

Responsabilitat de les plataformes, dels youtubers i de les marques

El president del CAC, Roger Loppacher, ha alertat que aquests continguts, que anuncien bàsicament joguines, tenen un gran nombre de visualitzacions entre els infants i els adolescents i que en període nadalenc, això encara s'accentua més. "Els infants són objecte d'accions publicitàries molt freqüents i d'una intensitat molt elevada sense ser-ne, en la majoria del casos, del tot conscients", ha dit.

Roger Loppacher ha destacat que "la protecció dels menors d'edat davant la publicitat en els vídeos generats per usuaris és molt més baixa que en els mitjans tradicionals" i que cal que les plataformes siguin "més estrictes" en el compliment de la normativa en matèria de publicitat, molt especialment pel que fa a la seva identificació.

Loppacher ha apel·lat també a la responsabilitat dels youtubers mateixos i de les marques, i els ha reclamat que siguin transparents i informin els usuaris de la publicitat. "L'entorn digital ofereix noves formes de publicitat que poden tenir un gran impacte sobre la població infantil i adolescent, ja que moltes vegades se serveixen de la credibilitat dels youtubers entre l'audiència, i això pot induir a error sobre la seva naturalesa comercial", ha afirmat.