Poc més de sis mesos després del seu llançament, el passat 6 d'abril, la plataforma Quibi ha tancat. El servei en streaming, que estava especialitzat a oferir sèries curtes adaptades per al visionat en dispositius mòbils, no ha aconseguit fer-se un lloc dins un mercat cada vegada més competitiu. L'escàs nombre d'usuaris i les falta de descàrregues han estat les dues principals causes d'aquest final precipitat. La companyia nord-americana ha anunciat que, malgrat el tancament, estan negociant la venda a altres plataformes dels continguts que ja tenien produïts.