24 de novembre de 2008
24.11.2008

Les polítiques d'inclusió activa a l'europa comunitària

24.11.2008 | 01:00
Les polítiques d'inclusió activa a l'europa comunitària

El Consell de Ministres d'Ocupació i Afers Socials de la Unió Europea, celebrat els dies 2 i 3 d'octubre, ha adoptat una declaració per la qual es proclama l'any 2010 com l'any europeu de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Aquesta lluita requereix de l'accés de les persones en difícil situació social a una ocupació de qualitat, perquè tal com s'exposa en el text "l'ocupació, si bé redueix notablement el risc de pobresa de les persones, no sempre és condició suficient perquè se n'allunyin, per la qual cosa la taxa de persones amb risc de caure en la pobresa segueix sent relativament alta fins i tot per als qui treballen. La pobresa de les persones amb ocupació va unida a una baixa remuneració, escasses qualificacions i, sovint, a l'ocupació a temps parcial i precari, però també a les característiques de la llar en la qual viu la persona, quant al nombre de persones a càrrec i la intensitat del treball de la llar. Per tant, una ocupació de qualitat és essencial per allunyar les persones de la pobresa".
En aquesta mateixa línia, el Parlament Europeu va aprovar el dia 9 d'octubre, a partir d'un informe de la Comissió d'ocupació i Afers Socials , una Resolució sobre la promoció de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa, inclosa la pobresa infantil, a la Unió Europea, en la qual se subratlla "el potencial de l'economia social, les empreses socials, el sector no lucratiu i el sector de l'ocupació públic per facilitar oportunitats d'ocupació i entorns laborals adequats per als grups vulnerables, potencial que han d'examinar i recolzar al màxim els Estats membres i les polítiques comunitàries (Fons Social Europeu, Fons de cohesió i regionals, etc.)".
En la Resolució es constata que uns 35 milions de treballadors, el 15 % del total, guanyen uns salaris "extremadament baixos" i uns 17 milions, el 8 %, "viuen en la pobresa malgrat treballar". Per això el Parlament aposta per un plantejament més global de la inclusió social, no basat únicament en ajudes econòmiques, i que permeti que les persones puguin viure dignament i participar tant en la societat com en el mercat laboral. En l'última revisió de la Comissió Europea de les tendències socials dels Estats membres respecte als objectius comuns de l'estratègia de protecció social i inclusió social de la UE es constata, en la mateixa línia, que tenir un lloc de treball no sempre protegeix del risc de pobresa, i que aquesta situació social entre les persones amb ocupació "va associada a una baixa remuneració, poca qualificació, ocupació precària i, sovint, treball parcial a temps involuntari". Segons la Comissió, en la majoria dels Estats és una font de preocupació creixent la pobresa entre les persones amb ocupació.
Respecte al mercat laboral, el Parlament subratlla que la inclusió ha de basar-se en l'estreta vinculació amb uns mercats laborals inclusius, ja que l'objectiu de les polítiques d'inclusió activa "ha de ser fomentar uns llocs de treball estables, segurs i altament qualificats, proporcionar un alt nivell de seguretat i higiene a la feina, incrementar la productivitat i el suport actiu als més ?desafavorits, preveient mesures específiques de suport i serveis per incrementar l'ocupabilitat i ajudar a mantenir les persones al mercat de treball, desenvolupant l'activitat empresarial i donant suport a la recerca d'ocupació, educació d'alta qualitat, formació professional, formació complementària i formació al llarg de tota la vida, assessorament personalitzat i ajuda especial juntament amb llocs de treball subvencionats quan sigui absolutament necessari per als grups vulnerables com els treballadors amb discapacitat". Més concretament, el Parlament demana unes polítiques d'ocupació adequades per aconseguir uns mercats inclusius per als col·lectius més desafavorits i entre les propostes concretes, en sintonia amb les adoptades en l'àmbit estatal i en algunes autonomies, destaquen les de "instaurar mesures de suport per fomentar l'ocupació i la capacitat per mantenir-se al mercat laboral (per exemple, formació en el lloc de treball i oportunitats de formació al llarg de tota la vida), desenvolupar la capacitat empresarial, així com adaptar les condicions de treball per ajudar les persones marginades a conciliar l'ocupació amb els seus esforços per fer front als desavantatges socials (per exemple, falta d'habitatge, responsabilitats familiars o problemes de salut)".
També cal fer referència a la recent proposta de Recomanació de la Comissió, de 3 d'octubre, sobre la inclusió activa de les persones excloses del mercat de treball, en la qual s'aposta de manera decidida per adoptar les mesures que calguin per promoure mercats de treball inclusius, "per assegurar que l'accés a l'ocupació és una oportunitat oberta per a tots", i per potenciar el paper de l'economia social i de les empreses socials com una via de primera importància per a l'accés a l'ocupació de les persones pertanyents a col·lectius desafavorits, amb la concessió d'incentius econòmics als ocupadors per contractar les esmentades persones. I una ocupació que ha de ser de qualitat, i en això s'ha insistit especialment en la reunió de la 7a taula rodona europea sobre la pobresa i l'exclusió social, celebrada a Marsella els dies 15 i 16 d'octubre, en què es va posar de manifest la importància que tenen unes polítiques adequades d'educació i formació al llarg de tota la vida, així com la necessitat de personalitzar l'acompanyament proposat a les persones en procés d'inserció, amb inclusió d'un seguiment en l'ocupació.
Finalment, cal dir que el passat 30 de juny la presidència francesa de la Unió Europea i les futures presidències txeca i sueca durant l'any 2009 van presentar el seu programa de treball per als pròxims 18 mesos, i en l'esmentat text s'esmenta la nova Comunicació sobre l'agenda social renovada, aprovada per la Comissió el 2 de juliol. En l'apartat dedicat a l'ocupació i política social es destaca la importància de seguir aplicant de manera efectiva i coherent l'Estratègia de Lisboa, en concret les Directrius integrades i l'Estratègia Europea d'Ocupació. Per seguir avançant en l'àmbit de la creació de llocs de treball els tres Estats comunitaris proposen incidir en el desenvolupament de mesures que guarden relació amb l'educació permanent, la formació professional, l'envelliment actiu, la conciliació de la vida familiar i l'activitat professional, els incentius dels sistemes fiscals i de les prestacions socials, i la lluita contra el treball no declarat i els fraus en els sistemes de Seguretat Social. No s'obliden en el document comunitari les referències obligades a la lluita contra la pobresa i exclusió social, i a la necessària adopció de les mesures adequades per enfrontar-se a un problema que no només afecta persones desocupades o a col·lectius desafavorits com les persones amb discapacitat, les persones d'edat o les dones, sinó també els qui disposen d'una ocupació, ja que es constata l'increment de la pobresa de persones que treballen, "ja que un 8 % dels treballadors corren risc de caure en la pobresa".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema