Estic una mica sorprès d'algunes reaccions d'aquests darrers dies en relació amb l'aeroport, la seva realitat present i futura i la incidència sobre aquestes instal·lacions de l'arribada de Ryanair al Prat. Em causa perplexitat veure com, ara, l'actuació de les institucions és discutida, en un sentit o altre, i sobretot adonar-me que l'antic escepticisme ha esdevingut una actitud bel·ligerant a favor del pes de Ryanair en el nostre aeroport i en l'activitat turística i econòmica de les nostres comarques.

Com pot ser que els mateixos que amb escepticisme es fregaven les mans davant d'un estudi elaborat per la Universitat de Girona on s'explicava que del total de passatgers arribats a Girona només un 25% romanien a les nostres comarques mentre que l'altre 75% tindria Barcelona com a destinació final, trobin ara que l'arribada de Ryanair al Prat és una catàstrofe per a Girona? En aquell moment, el Govern i jo mateix argumentàvem que ni que només fos el 25% era ja molt aprofitable i que entre el 0% o el 25% no hi havia color. Però els pessimistes, els destructors, els disposats a fer estelles de tot no s'estaven de raons. Molts vols i poc calaix, argumentaven des de Girona mateix, des d'alguns organismes professionals i des d'algunes poblacions del nostre mapa turístic més rellevant. Així, doncs, en què quedem? És o no important que hi hagi molts vols i molts passatgers a l'aeroport de Girona Costa Brava? Jo crec que sí, i que és així en qualsevol circumstància.

També és veritat que mai no ens hem cansat de dir que el monocultiu de l'aerolínia irlandesa era un perill i presentava algunes fragilitats, i que era important obrir-se a noves companyies, noves rutes i nous mercats.

Arribats a aquest punt és quan Ryanair decideix que vol ampliar el seu mercat i que pensa volar també des de l'aeroport del Prat. És indubtable que aquest fet tindrà repercussions en els vols de Reus i de Girona, i que la quota de Ryanair en aquests aeroports baixarà.

Podien els governs i Aena impedir que Ryanair finalment anés a operar des del Prat? En termes objectius i de mercat, no. Sí, en canvi, que podien deixar clar que per volar des del Prat no hi havia cap mena de condició especial. Que només seria possible volar des de la T2 del Prat si Ryanair s'estava a les mateixes condicions d'Easyjet o de Vueling i Clickair, per posar exemples de companyies de baix cost o de vols punt a punt. És, doncs, en igualtat de condicions i sense cap privilegi que Ryanair arriba al Prat.

També és veritat que abans d'arribar al Prat, Ryanair va fer un intent de plantejar un increment de les aportacions institucionals de Reus i Girona per garantir que l'arribada al Prat es produiria sense cap repercussió en la disminució de vols i passatge dels altres dos aeroports catalans, Lleida a part. Aquí es va deixar clar que quedar-nos com estàvem no podia tenir preu i que si donades les circumstàncies Ryanair havia de repartir vols entre els quatre aeroports ho hauria de fer, atès que ni la situació econòmica ni les circumstàncies actuals de la navegació aèria no feien recomanable continuar incrementant aportacions que, per altra banda, recauen majoritàriament en l'àmbit més institucional que empresarial.

I bé, si resultés que el 75% que ja tenia com a destinació Barcelona deixava molt poc valor afegit, hauria de quedar clar que una disminució de menys del 30% dels vols a Girona o Reus hauria servit només per repartir millor aquests percentatges i acostar a la seva destinació passatgers que deixaven molt poc valor afegit en el territori de l'entorn aeroportuari.

Queda clar ara que la fragilitat del monopoli obliga a buscar nous camins i que fiar-ho tot a un sol client no és ni tan sols recomanable per Aena, que veurà com els seus ingressos per activitats complementàries a Reus i Girona també disminueixen.

Aquests són els fets que avalen una fermesa i claredat per part de les institucions, tant com que Ryanair sempre ha sigut franca i ha mantingut els seus compromisos en els termes de les successives negociacions que hi hem mantingut.

Més enllà d'això, no hi ha cap motiu per expressar ara una preocupació que no es va expressar en el moment de conèixer els estudis que hem esmentat. Si de cas, el que cal és que tots ens posem a treballar per a la diversificació i per a la captació de noves rutes i de noves companyies, i que ens cal, sobretot, ser realistes i acabar reconeixent que el fenomen que ha propiciat fins ara Ryanair a Girona i Reus ha estat de conseqüències més que positives per aquests territoris i que en el futur haurem de buscar la manera de compensar el que perdem per una banda guanyant-ho per una altra. Tot menys deixar-se anar pel pendent del negativisme i la crítica destructiva que, mancada de raons abans i ara, només busca enterbolir un model d'èxit que ja ha donat els seus fruits.