20 de juny de 2011
20.06.2011
Opinió

Fressa, oci i dret al descans

«No sempre és fàcil determinar la legalitat o il·legalitat d'una determinada situació»

20.06.2011 | 10:52

Vivim en una societat sorollosa: vehicles, indústries, negocis, cridòries injustificades, bars, locals musicals i d'oci, acumulació de gent als carrers o persones que surten dels locals d'oci nocturn a altes hores de la nit, quan la gran majoria espera descansar o dormir... La fressa és un element més de la configuració i funcionament de les nostres ciutats. I no podem oblidar que sovint constitueix un greu problema que afecta drets fonamentals de la ciutadania com és el dret a la intimitat, a la integritat, a gaudir d'un habitatge lliure de fressa i altres intromissions contaminants... I les administracions públiques han de garantir el dret al descans de la ciutadania, vetlllant perquè les condicions mediambientals i acústiques s'ajustin a les normatives i ordenances que les regulen, prevenint els problemes i fent complir la legalitat.
Cal dir que no sempre és fàcil determinar la legalitat o il·legalitat d'una determinada situació, com tampoc és senzill prevenir i evitar situacions ocasionals d'incivisme, que uns ciutadans originen tot perjudicant a d'altres, perquè tot i la bona disposició i bona voluntat dels equips policials i dels responsables de la ciutat, no sempre es pot acudir puntual i eficientment on s'ha produït el problema. Però això no pot ser excusa per deixar de banda la responsabilitat que les esmentades administracions tenen per fer que es respectin les normatives i els drets dels afectats. Hi ha dispersió legislativa i nivells competencials diferenciats, estatal, autonòmica i municipal, que en dificulten el coneixement i l'aplicació eficaç de la corresponent normativa, però no pot ser motiu per deixar desprotegits els que se senten perjudicats. I tot i que els afectats puguin reclamar judicialment contra la contaminació acústica, tot invocant la violació de drets fonamentals com la integritat física i psíquica, la inviolabilitat del domicili o la intimitat, l'administració més propera, la municipal, ha de procurar evitar tals processos, facilitant les solucions.

Un nivell de fressa superior al que ?permet l'ordenança municipal afecta indubtablement l'habitabilitat dels habitatges i la mateixa salut dels que hi viuen, i els tribunals de justícia han començat a condemnar els que ho provoquen, fent-los pagar indemnitzacions pels danys i perjuicis que ocasionen als veïns, i fins imposant penes de presó. Les immissions per excés de fressa, olors, fums, calor, etc. sovint generen als veïns greus molèsties, que impliquen danys a la seva salut, tant física com mental. La ciutadania té dret a que les administracions competents, especialment la municipal, vetllin eficaçment pel compliment de les normatives que imposen limitacions o prohibeixen les emissions descontrolades de fresses, olors o fums. I massa sovint els locals d'oci nocturn son causa i motiu de queixes veïnals per fresses, aldarulls i problemes relatius a comportaments incívics d'alguns clients, en hores que la majoria de la població està descansant. Crits, baralles, burilles al terra i brutícia diversa, músiques i fresses que depassen els decibels admesos legalment, són algunes de les manifestacions d'un oci que entra en contradicció amb el dret al descans d'altres persones.

La nostra Constitució de 1978 marca com a principis rectors de l'ordenament jurídic, entre d'altres, el dret a la salut, el dret a un habitatge digne i a un medi ambient adequat. I la llei del sol (R.D.L. 2/2008) reconeix el dret de la ciutadania a fruir d'un habitage lliure de fressa i altres intromissions contaminants de qualsevol classe. Una bona administració ha de fer complir la legalitat, ha de donar satisfacció als drets de la ciutadania i ha d'evitar confrontacions innecessàries, fent compatible el dret a l'oci i el dret al descans, impulsant actuacions informatives, formatives i també de control policial, que afavoreixin el civisme, l'educació i el respecte a les normes. S'ha de fer un esforç per evitar que per interès d'un negoci, per actes vandàlics d'uns pocs o simplement per actuacions incíviques d'altres, el legítim dret a l'oci es mal usi en perjudici del dret al descans de la majoria o en detriment de la neteja i un medi ambient saludable per a tothom.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema