12 de gener de 2013
12.01.2013

Els beneficis de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris

12.01.2013 | 01:00
Els beneficis de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris

"Ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments en un context d'augment de la demanda d'aquest tipus de productes, produïts, elaborats i venuts pels propis productors"

Després de molts mesos de treball, aquest passat dimarts s'ha assolit una de les principals fites de la Generalitat pel que fa a la seva política alimentària. Així, el Govern català ha aprovat el Decret que regula l'acreditació de la venda de proximitat dels productors agroalimentaris. La nova normativa respon a la demanda creixent dels productors agraris i del sector de la restauració d'obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització (venda directa i venda de circuit curt), a més de voler complir les noves exigències d'una part dels consumidors.
La finalitat del nou Decret és posar a disposició dels productors agraris que ho sol·licitin una acreditació que permeti als consumidors identificar els productes comercialitzats a l'empara d'aquesta acreditació com a producte procedent d'una explotació agrària ubicada a Catalunya.
El Decret ha estat elaborat i liderat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i les conselleries de Salut, i Empresa i Ocupació de la Generalitat amb l'objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector, que era el més interessat en una normativa d'aquesta característica. Es pot dir que la venda de proximitat aporta beneficis de tot tipus, ja que es pot incloure dins de les accions de millora del benestar social i de l'entorn; promou l'economia agrària, en el marc de la política del Govern català d'impulsar l'economia productiva; contribueix al progrés econòmic i social del sector, i especialment de les petites explotacions; i afavoreix els productors i les produccions alimentàries catalanes en un moment en que crec que cal potenciar la sobirania alimentària.
La venda de proximitat ha de significar un pas endavant en la comercialització dels productes agroalimentaris, ja que ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments en un context d'augment de la demanda d'aquest tipus de productes, produïts, elaborats i venuts pels propis productors.
Així, promovent aquest tipus de comercialització s'augmenta el valor afegit del producte per als productors; es genera un efecte positiu sobre el medi ambient (reducció de la petjada de carboni); s'afavoreix la confiança del consumidor; es potencia el consum de productes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic, i per tant de més qualitat, que afavoreixen una dieta saludable (productes Km 0 i Slow Food); i es dinamitza la producció agrària catalana.
Des del Departament d'Agricultura considerem que el consumidor cada dia més valora rebre de forma directa i sense tants intermediaris un producte més pròxim, fresc i de temporada. És un nínxol de mercat que cal potenciar i per aquest motiu s'ha posat en marxa aquest nou Decret.Tot i que la venda directa i els circuits curts no poden ser la forma de comercialització de tota la producció agroalimentària catalana, sí que poden millorar la rendibilitat dels petits productors, alhora que faciliten el coneixement dels productes i productors per part del consumidor i ajuden a la viabilitat econòmica del camp català i, conseqüentment, al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals. Des de fa temps, el DAAM està portant a terme una política alimentària que, entre altres coses, promociona els circuits comercials curts, fomentant el consum dels productes de proximitat. Així, el DAAM ha donat suport a diverses iniciatives firals i comercials, com salons especialitzats a les fires de Lleida i Mollerussa i el Mercat de Mercats a Barcelona, responent a l'interès creixent entre els consumidors per aquest tipus de productes. El Departament afavoreix d'aquesta manera els certàmens adreçats al consumidor final, on es poden exposar i vendre productes alimentaris de qualitat i de proximitat.
S'ha de recordar que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el DAAM, dóna tot el seu suport a una política de foment de la qualitat dels aliments catalans, amb l'objectiu de consolidar i internacionalitzar la indústria agroalimentària, apostant per noves formes d'integració empresarial, de promoció i de comercialització, més ambicioses i imaginatives.
Per aquesta raó, s'estan aplicant polítiques de qualitat alimentària i de traçabilitat que afavoreixen la comercialització dels productes catalans, en benefici d'una agroindústria que ha de poder competir millor en el mercat mundial globalitzat.
Es tracta d'uns aliments de qualitat que tenen dos grans "aliats" per a la seva promoció internacional: la dieta mediterrània, considerada pels científics com la més sana del món, i el prestigi mundial dels cuiners catalans, que han convertit la cuina de Catalunya en capdavantera del món, assolint uns nivells d'excel·lència molt elevats. En aquesta línia, s'han realitzat i es realitzen continuats esforços de promoció i comercialització dels productes alimentaris catalans, posant-los en valor a través de símbols de qualitat amb les denominacions d'origen; les maneres especials de produir, com l'agricultura ecològica i la producció integrada; i apropant els productes al consumidor i afavorint la producció de proximitat.Per tant, l'aprovació d'aquest Decret sobre la venda de proximitat és una millora molt important per al futur del sector agroalimentari de Catalunya, ja que dinamitzarà l'economia productiva i el desenvolupament rural; defensarà els petits productors i el consum local; i ajudarà a maximitzar els esforços de foment i promoció dels productes de temporada i a millorar la sensibilitat envers l'entorn mediambiental.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook