15 de agost de 2013
15.08.2013

retallant l'autonomia municipal

15.08.2013 | 08:02
retallant l'autonomia municipal

La crisi econòmica, les dificultats del mercat immobiliari i el corrent de neoliberalisme a ultrança que la Unió Europea i els mercats ens volen imposar, han portat en els darrers anys a suprimir, tant des del Govern central com del govern autonòmic, importants mesures de supervisió i control per part dels ajuntaments, una simplificació administrativa que dificulta poder garantir l'acompliment de las normatives legals, i que limita clarament les competències municipals. Un exemple d'això són les lleis d'urbanisme, de prevenció i control ambiental o de promoció de l'activitat econòmica, totes tres normes autonòmiques, o el  decret llei sobre mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, en aquest cas estatal.
Les modificacions normatives dels últims anys han portat a la supressió, per exemple, de la llicència de primera ocupació dels edificis, una modificació que va quedar suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional, però que, en tot cas, ha deixat de ser un requeriment per a la contractació dels serveis d'aigua, energia elèctrica, gas, telecomunicacions o altres serveis urbans, doncs aquesta obligació que va ser suprimida  en una modificació del Reglament de la llei d'urbanisme que no ha estat recorreguda i per tant és ferma.  
Si el subministrament de serveis per a l'equipament dels edificis d'habitatge o d'altres usos ha deixat de tenir cap sistema de control municipal, tampoc l'obertura d'establiments com poden ser un hotel de 200 habitacions o un supermercat de 800 m2 requereixen de cap llicència o autorització de l'activitat per part de l'Ajuntament, sinó tan sols una comunicació prèvia per part de l'empresa promotora o propietària que dificulta molt més qualsevol supervisió.
Ara, a més, el govern del PP presenta l'anomenat "projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals" que retalla encara més l'autonomia municipal, delegant-la en ens supramunicipals sense contacte directe amb la ciutadania, com les diputacions, just el contrari del que recull la Carta Europea de l'Autonomia Local. Però això, igualment com la reforma  de la llei municipal de Catalunya que impulsa el govern de CiU, hauran de ser matèria d'un altre article.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook