El món local està vivint uns moments d'incertesa amb l'aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) que ha aprovat el Govern de l'Estat. Una llei que ataca directament els serveis que els ens locals prestem a la ciutadania, tal com ha quedat palès en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que aprecia en aquesta norma fins un total de 24 aspectes que vulneren no només l'Estatut i la Carta Europea d'Autonomia Local, sinó també la "sacrosanta" Constitució espanyola.

Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya tenim clar que la nostra prioritat és treballar per oferir els millors serveis als ciutadans i ciutadanes. Els ajuntaments som l'administració pública que més ha fet per servir amb qualitat els nostres veïns. Ha complert amb les seves obligacions i ha fet bé els deures. Per exemple, el nostre endeutament és insignificant si ho comparem amb la resta d'administracions públiques i hem tancat els pressupostos del 2013 amb un lleuger superàvit. Per tant, qui primer s'ha de reformar és l'administració de l'Estat, que acumula un 72% de deute.

La reforma local de l'Estat suposa un atac i una vulneració flagrant a l'autonomia local. Limita i redueix considerablement les competències, contradient així el que propugna l'Estatut. La LRSAL determina que els ajuntaments de menys de 5.000 habitants (738) -el 77,93%- només podran gestionar els cementiris, mentre que els ajuntaments que no superin els 20.000 habitants (883) -el 93%- només gestionaran serveis com ara la recollida i tractament de residus; l'abastament d'aigua potable a domicili; la neteja viària; l'accés a nuclis de població; l'enllumenat públic; la pavimentació de vies urbanes i el tractament d'aigües residuals. I el que és pitjor, fixa un "cost efectiu" de la prestació d'aquest serveis, sota amenaça de traspassar-los a les diputacions.

En els darrers 3 anys, els ajuntaments hem invertit cada any més de 2.000 milions d'euros en pilars de l'estat del benestar com serveis socials, escoles bressol i plans d'ocupació, i 200 milions d'euros en polítiques de promoció econòmica. Ho hem dut a terme perquè la societat ens ho reclamava i perquè la proximitat ens ha permès conèixer de primera mà quines són les necessitats i les preocupacions de la ciutadania.

El que planteja el Govern del PP és una perversitat social que allunya de tots els municipis competències tan importants com l'educació, la sanitat o l'atenció social. Una llei que atempta directament contra les persones.

Quan vam ser escollits com a electes vam adquirir el compromís amb la ciutadania de servir-los i, sobretot, de ser útils. Ara és el moment que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya no defallim. Amb honestedat i humilitat però amb radicalitat, hem de dir NO a aquesta reforma que ens vol imposar l'Estat.

Ara és el moment de dir ben alt que nosaltres hem fet bé la feina. Ara és el moment de no arronsar-nos i reclamar que volem uns serveis de qualitat per als nostres ciutadans i ciutadanes. Hem d'explicar a la ciutadania que els serveis que fins ara oferim els ajuntaments estan veritablement en risc.

Cal que tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que vulguin continuar prestant serveis de qualitat per a la seva ciutadania aprovin al seu ple municipal interposar el conflicte en defensa de l'autonomia local de la LRSAL per tal de portar aquesta llei al Tribunal Constitucional i poder tombar-la. Un procediment que requereix la implicació total dels municipis catalans en els pròxims dies.

Nosaltres volem millorar, reduir estructures i canviar les coses. Tenim molt clar com ho volem i com ho hem de fer. I que Madrid tingui en compte que, com deia Prat de la Riba: "Aquest és el nostre ideal. I quan un ideal és no pas una llista, un qüestionari acadèmic, sinó un sentiment i una voluntat, i un entusiasme popular, creieu, senyors diputats, que, per alta que sigui la idealitat, la realitat és ben a la vora".