29 de maig de 2014
29.05.2014
Diari de Girona

PROFESSORS I VIQUIPÈDIA

29.05.2014 | 00:00
PROFESSORS I VIQUIPÈDIA

"Hi ha una escletxa important entre l'opinió que es té de Viquipèdia i el seu ús
com a recurs didàctic"

Ahir es va presentar un estudi, finançat per RecerCaixa, de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC que ha entrevistat 913 professors de dues universitats catalanes i que ha posat de manifest les fílies i les fòbies d'aquests envers la Viquipèdia.
Contràriament al tòpic d'actitud negativa vers Viquipèdia entre els professors universitaris, els resultats mostren que el 60% la fa servir habitualment i que gairebé la meitat (46%) opinen que és útil per a l'aprenentatge. Ara bé, només el 9% realment l'està utilitzant en la pràctica docent. Entre aquests darrers s'ha vist que hi ha diferències entre tipus de disciplines: hi ha una actitud més positiva entre les anomenades "ciències dures" (ciències de la vida i enginyeries) que entre les "ciències toves" (dret, humanitats i ciències socials), la qual cosa ja havia estat detectada en estudis previs.
Com que hi ha una escletxa important entre l'opinió que es té de Viquipèdia i el seu ús com a recurs didàctic, els investigadors, ben valents, proposen una guia de bones pràctiques que permeti dissenyar activitats docents fent-ne ús. Per construir-la han revisat més de 50 experiències internacionals en aquest àmbit. Estan convençuts que pot potenciar algunes de les competències més importants en l'entorn acadèmic i professional, com ara la capacitat de síntesi, l'edició i revisió de textos, el treball cooperatiu, l'habilitat d'avaluar críticament la informació, la necessitat d'utilitzar referències i fer esment explícit de les fonts consultades, el tractament de diferents perspectives en temes controvertits i la familiaritat amb entorns virtuals, entre d'altres. Doncs ara a mi també m'han convençut!

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook