16 de juny de 2014
16.06.2014
Diari de Girona

L'HORA D'EXTERNALITZAR SERVEIS HOTELERS

16.06.2014 | 00:00
L'HORA D'EXTERNALITZAR SERVEIS HOTELERS

La profunda crisi que està patint el sector hostaler de les contrades gironines, sobre tot quant a rendibilitat, està obligant als empresaris a exprimir al límit la seva la imaginació per tal d'intentar salvar la subsistència de les seves indústries. I una de les solucions a la qual molts estan acudint per tal d'intentar reduir costos és externalitzar, encara que no tots de cop, els  serveis que ofereixen als seus clients i com es relacionen amb els seus col·laboradors en matèria de reserves.
 La idea consisteix a delegar en empreses especialitzades alguns, o la major part, dels processos productius dels establiments hotelers. De fet, ja fa algun temps que molts empresaris tenen delegats serveis primaris, com la neteja, roba de llits i de menjador, el servei d'habitacions, i àdhuc els serveis de alimentació mitjançant empreses de càtering. És en aquest escenari a on cal plantejar-se la vertadera utilitat de l'externalització dels serveis, i els riscs que representa recorre a aquest sistema de manera excessiva  i/o  incontrolada.
 L'elevat nombre de processos necessaris per fer funcionar correctament un hotel, i la varietat dels mateixos, que ja actualment es deixen en mans alienes per molts propietaris d'establiment, fa que el repte avui en dia no està en la mateixa externalització, si no en la forma i manera que es gestiona. Perquè subcontractar un servei  de cap manera suposa desentendre's i lliurar-se de maldecaps, si no que implica establir noves maneres de control que permeten mantenir intacta la identitat de l'establiment i evitar que es perdi el contacte directe amb el client conservant aquell caliu que, al contrari de la fredor de les tecnologies i mètodes moderns, humanitza l'activitat hotelera. Per altra part, cal no oblidar que a nivell legal l'empresa hotelera té plena responsabilitat subsidiària tan en matèria salarial, com fiscal, així com en qüestions de seguretat laboral, amb l'agreujant que la falta de definicions precises de l'actual legislació implica alts riscos en matèria de responsabilitats per l'empresari. Per descomptat dependent del servei que es vol externalitzar la situació pot ser molt diferent. Alguns processos, com els tecnològics, suposen un major grau de beneficis  amb un menor risc.
Per altra banda aquells que implicant una relació personal directa amb els clients, requereix un control més curós per evitar que la imatge del negoci pugui resultar malmesa. És precisament la necessitat de especialistes un dels aspectes que, junt amb l'econòmic, fa que una empresa es decideixi per la subcontractació. Això passa en camps com el marketing o l'assessorament comercial, a on el coneixement de les eines precises o una visió més amplia del mercat són essencials per assolir l'èxit. Cal no oblidar que també és en aquests camps on resulta indispensable enfortir el control sobre els serveis descentralitzats a fi i efecte que la filosofia de l'empresa es mantingui dins dels conceptes desitjats.  
 Però malgrat els reptes que implica l'externalització de tota mena de serveis hotelers, cal no oblidar que cap d'aquests riscos és absolut, i que la seva correcta gestió permetrà beneficiar-se de les avantatges de la subcontractació sense haver de sofrir els perjudicis. Per aconseguir-ho és indispensable la selecció d'empreses de provada fiabilitat a les quals confiar els serveis.
Si finalment es decideix per l'externalització cal que es  treballi amb estreta col·laboració amb les empreses concessionàries per tal que el procés es correspongui a la imatge i a les necessitats de l'empresa. En aquest aspecte cobra especial importància portar sempre a terme un estricte control perquè totes les condicions exigibles es compleixen, i en tot moment exigir las garanties tècniques i econòmiques així com, i sobretot, que s'assoleixen els resultats contractats.                                           

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit