10 de febrer de 2016
10.02.2016

La Quaresma

10.02.2016 | 00:00
La Quaresma

Avui Dimecres de Cendra els cristians comencem el temps litúrgic de la Quaresma, un camí que esdevé un pelegrinatge de quaranta dies i que ens portarà fins a la gran festa de la Pasqua. En aquest Any Sant de la Misericòrdia, el papa Francesc ens ha adreçat a tots els cristians un missatge amb motiu de la Quaresma per tal de viure aquest temps de gràcia «amb una més gran intensitat, com un moment fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu». En aquest itinerari quaresmal, el papa ens proposa redescobrir «la primacia de l'escolta orant de la Paraula de Déu», per tal de comprendre «l'aliança de Déu amb els homes», que no és sinó «una història de Misericòrdia, revelada al llarg de la història de l'aliança entre Déu i el seu poble d'Israel». Aquesta escolta orant de la Paraula de Déu, una Paraula pregada, meditada i rumiada, ens ha de fer entrar en sintonia amb el gran amor que Déu vessa sobre nosaltres.
El papa Francesc ens recorda un fet cabdal per a la nostra fe, i és que «Déu es mostra sempre ric en misericòrdia», com ho testimonien els Psalms, els Evangelis, les Cartes de Sant Pau o els profetes. De fet va ser la «il·limitada misericòrdia de Déu» que es va vessar en Jesús de Natzaret, «fins al punt que va fer d'ell, la Misericòrdia encarnada». El papa en aquest missatge amb motiu de la Quaresma també ens vol recordar que «la Misericòrdia ocupa un lloc central i fonamental en l'anunci del Regne», ja que «expressa el comportament de Déu cap al pecador», per oferir-li que pugui experimentar «un amor fidel».
Viure la misericòrdia en aquest temps de Quaresma és viure les obres de misericòrdia, «que ens recorden que la nostra fe es tradueix en gestos concrets i quotidians, destinats a ajudar el proïsme». Per això, en sintonia amb el capítol vint-i-cinc de l'Evangeli de Sant Mateu, el papa ens encoratja a viure aquestes obres de misericòrdia, ja que és en el pobre, on «la carn de Crist és fa visible, perquè el reconeguem i l'assistim». És el que ha dit també el bisbe Francesc, de Girona, quan ens ha animat a «obrir els nostres ulls per veure les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de dignitat i escoltar el seu crit d'auxili».
En aquest missatge sobre la Quaresma, el papa ens recorda la figura del pobre Llàtzer (Lc 16:19-31), ignorat pel ric que tenia al seu costat, per tal de fer-nos vore com els pobres ens són imatge de Crist. I com la indiferència del ric ens mostra la idolatria dels diners, que porten a ignorar els qui sofreixen. Per això la Quaresma és un temps favorable per «sortir de la nostra alienació existencial, gràcies a la Paraula de Déu i a les obres de misericòrdia» i així, ajudar tots aquells que passen necessitat. El papa ens crida a fer nostres les obres de misericòrdia anomenades corporals (donar menjar i beure als famolencs, vestir els despullats, acollir els immigrants i els refugiats, visitar els malalts, socórrer els presos i enterrar els morts) i també les espirituals, com ensenyar el qui no sap, aconsellar bé, corregir els qui està en l'error, perdonar les ofenses, consolar els tristos, sofrir les debilitats dels altres i pregar per tothom.
Només fa uns dies, el papa ens animava a ser «cristòfors», és a dir, portadors i deixe?bles de Crist, per fer present en el nostre món la misericòrdia de Déu. I per això mateix, avui a Roma, el papa enviarà a ca?da diòcesi missioners de la Misericòrdia, perquè siguin «signes, de com el Pare acull tots els qui estan a la recerca del seu perdó». Entre els missioners de la Misericòrdia n'hi ha tres del bisbat de Girona, els mossens Joan Baburés, Josep Puig i Joan Planelles, que esdevindran «anunciadors de l'alegria del perdó».
La Quaresma d'aquest Any Jubilar ens ha de servir, com diu el papa Sant Climent de Roma, per «implorar la misericòrdia divina, perquè practiquem sense defecte la caritat».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook