23 de febrer de 2016
23.02.2016
40 Años
40 Años

Energia

23.02.2016 | 09:24
Energia

Acaba d'aparèixer el llibre L'energia 100% renovable. Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya i la seva governança, de Josep Centelles, enginyer industrial i màster en economia urbana i regional per la LSE. En el pròleg de Joan Majó, hi diu: «L'energia i la informació ens donen vida material i vida espiritual. No és doncs d'estranyar que cada vegada que hi ha un canvi radical en les possibilitats d'accedir a més energia o bé a més informació, es produeixi un salt qualitatiu en la història de l'espècie. La domesticació del foc, l'aparició de l'escriptura, la invenció de la impremta, la utilització dels combustibles fòssils (carbó, petroli, gas), o la digitalització de tot tipus d'informació, son alguns d'aquests salts. [...] els habitants d'aquesta societat de principis del segle XXI ens faltarà energia i ens sobrarà informació. Hem de reaccionar davant dels dos reptes». El llibre explica que l'objectiu de l'energia renovable ha deixat de ser una utopia, perquè tenim al nostre abast els recursos i les tecnologies per fer una transició cap al nou model viable des d'un punt de vista econòmic i financer.

La nostra vida quotidiana depèn totalment de l'accés a l'energia. Per un moment imaginem-nos què. Vista aquesta elevadíssima dependència resulta paradoxal que no ens preocupi estar funcionant sobre la base d'un model energètic que la mateixa UE qualifica d'obsolet. L'estudi intenta obrir la consciència de la necessitat de canviar de model energètic, de superar l'època dels combustibles fòssils bruts i fer la transició cap a l'era dels fluxos d'energia nets. Un món basat en energia renovable, neta de contaminació, més barata i lliure de sang i guerres, és tècnicament possible i econòmicament viable.

Alguns dels apartats de l'índex donen pistes sobre el contingut de la publicació: l'era dels fòssils s'ha d'acabar; la transició ?energètica; els combustibles fòssils: resulten cars, contaminen i s'acaben; Taxa de Retorn Energètic (TRE); aprofitar l'escassetat per fer negoci?; l'oligopoli canvia d'estratègia?; dependència energètica d'Europa i de Catalunya; disfressar-se «de verd»; les nuclears, un mal necessari?; els biocombustibles o el poder emocional de l'etiqueta «bio»; L'hidrogen, el nou protagonista; l'economia local reforçada; governança de la Transició Energètica; sobirania energètica; com pagar la transició; un canvi cultural important; Pacte nacional per a la transició energètica, etc.

Interessants consideracions per a Catalunya, que, mentre no s'emancipi, depèn d'un Estat en mans de l'oligopoli dels Quilowatt-tinents.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook