05 de setembre de 2016
05.09.2016

Compassió i solidaritat

05.09.2016 | 08:31

No ens hem d'acostumar a admetre com a normals el que són situacions injustes o simplement inacceptables o irracionals, en cap aspecte de les relacions socials, econòmiques o de qualsevol altre àmbit. No hem de callar i fer com si no passés res al nostre costat. No hauríem de consentir que quan es donen circumstàncies determinades que posen de relleu un greuge, un maltractament, un escarni o un abús no tinguin conseqüències per a aquell que les promou o se'n beneficia.

Una societat sobreinformada, en la qual diàriament els mitjans de comunicació no deixen de remarcar nombroses desgràcies i deplorables successos, destacant-se especialment tot el que afecta negativament la dignitat i la integritat de les persones, per actes de violència gratuïta i inadmissible, en part sembla indefensa i indiferent, i fins i tot immunitzada davant tanta desgràcia a?liena. Sense compassió i solidaritat no po?dem parlar d'humanitat.

La solitud, l'aïllament, la indiferència o la insolidaritat són situacions que afecten molt perjudicialment la vida de moltes persones. I el remei el coneixem tots. Però la como?ditat, els interessos o l'egoisme, impedeixen mantenir el cor tendre i ens vacunen injustament contra la necessària i indispen?sa?ble fraternitat o solidaritat. Davant el dolor o la injustícia aliena no podem restar indiferents, no podem ser còmplices amb el nostre silenci, no hem d'aixecar barreres, si?nó tot el contrari, hem d'establir lligams, hem de crear revulsius que ajudin a una convivència basada en el respecte i la defensa de la dignitat humana.

I és precís començar per les persones properes, per la família, pels amics, pels companys de treball, pels veïns del bloc o del barri, per l'escola... No basten les grans declara?cions i principis. No són suficients les bones intencions. No podem acontentar-nos amb excuses raonables o objectives raons. Són necessàries obres, actituds i compromi?sos. El món pot ser millor, la societat pot ser millor, però si les persones no ens humanit?zem més i no ens fem millors serà molt difícil que el món i la societat millorin. No és suficient no fer el mal, és precís fer el bé, i mai consentir la injustícia al nostre costat, ni restar indiferent davant situacions injustes. Te?nim molta feina tots plegats per fer de la nostra ciutat un espai de convivència basada en la justícia, la solidaritat i el respecte a la dignitat de totes les persones.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema