07 de maig de 2018
07.05.2018

Vaga a la universitat

07.05.2018 | 06:33

(Resposta a l´article d´opinió
«Vaga a la universitat» publicat per
Oriol Puig el dia 2 de maig de 2018)

La vaga del 26 d´abril fou convocada pel Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per diverses demandes en defensa de la democràcia i de la llibertat, per acabar amb l´article 155, per l´aplicació de la reducció del 30% de taxes, aprovades pel Parlament l´abril del 2016, i també per l´aplicació de protocols contra violències al col·lectiu LGTBI, atès que aquest dia coincidia amb el de la visibilitat lèsbica.
Més enllà del que es reconeix a l´Estatut de l´Estudiant Universitari, el dret a la llibertat d´expressió és un dels pilars fonamentals de tot sistema democràtic, com ho és el dret a l´estudi i al treball. Però també tots som conscients que qualsevol manifestació pública té repercussions i, per tant, procedia avaluar-ne l´afectació. Per aquest motiu, vaig reunir-me amb els representants del SEPC a Girona i amb els coordinadors del Consell d´Estudiants de la Universitat de Girona (UdG). En aquella reunió es va acordar per part de la UdG el següent: «Per tal de facilitar el dret a la vaga i la participació de la comunitat universitària en les diverses accions i activitats que es puguin dur a terme, es demana als professors que durant la jornada de vaga no es realitzin activitats avaluables o d´assistència obligatòria»; i per part del SEPC: «Per tal de garantir el dret a l´estudi i al treball, des del SEPC no s´impedirà l´accés als edificis i a les instal·lacions acadèmiques i es mirarà de fer d´intermediaris amb la resta d´organitzacions estudiantils.» I així es va comunicar a la comunitat universitària el 19 d´abril.
El 25 d´abril vaig ser informat que el SEPC no podia garantir el lliure accés a les instal·lacions universitàries i que preveien que la nit del 25 al 26 d´abril alguns grups d´estudiants es poguessin quedar a dormir a l´interior d´algunes facultats. Preocupat per la situació, vaig trucar personalment a tots els degans afectats i vàrem acordar que no autoritzaríem la pernoctació als centres. També vàrem estar d´acord en que no es faria cap desallotjament forçós, que es parlaria amb els administradors dels centres per a minimitzar les afectacions, i que la UdG reforçaria la seguretat nocturna del campus amb la contractació d´un vigilant de seguretat addicional per a cada edifici afectat. Es va redactar un protocol d´actuació que fou distribuït als degans, administradors i al personal de seguretat. Finalment, un grup d´estudiants es va quedar a dormir a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials sense que s´hagi informat de cap incidència per aquest fet.
El dia de la vaga, els comitès de vaga es van ubicar a les entrades principals de la major part dels edificis universitaris, impedint en general l´accés als estudiants i permetent l´accés al professorat i al personal d´administració i de serveis. La jornada es va desenvolupar sense cap mena de violència però, certament, no es va desenvolupar de la manera que s´havia pactat inicialment amb el SEPC.
Em reafirmo que les jornades de vaga i d´expressió s´han de desenvolupar amb la premissa que les obligacions d´uns comencen on es vulneren els drets dels altres.
No es pot justificar la protesta violenta i autoritària perquè deslegitima qualsevol reivindicació per molt justa que es consideri. Sempre s´han de respectar els drets de tots els estudiants que no volen fer vaga perquè, sobretot, en democràcia les minories també han d´estar protegides. Per tant, no es poden imposar les idees per molt convençut que estiguis d´elles o molt encertades que les trobis. La democràcia ha de quedar reflectida en el dret individual i és important recordar que la força sempre és la incompetència a guanyar amb la raó.
Com a rector continuaré treballant sempre per una Universitat (de Girona) lliure, democràtica i socialment compromesa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook