04 de desembre de 2018
04.12.2018

Desorientats en la planificació educativa

Article escrit pel secretari general d'Educació de CCOO a Girona publicat al suplement L'Aula

04.12.2018 | 13:43

La Federació d'Educació de CCOOdues vessants de lluita i reivindicació: la millora de les condicions laborals del conjunt de treballadores i treballadors i la millora del Sistema Educatiu de Catalunya.

En aquesta segona línia sempre hem treballat i hem fet aportacions buscant el consens en els diferents marcs i entorns en els quals treballem amb la comunitat educativa: CEC (Consell Escolar de Catalunya), MUCE (Marc Unitari de la Comunitat educativa), MRP (Moviments de Renovació Pedagògica), Som Escola, CEM (Consells Escolars Municipals), Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, Educació 360€ Entenem que la participació, la reflexió, la crítica constructiva i la concreció consensuada de mesures contribueixen de manera proactiva per avançar en la qualitat del sistema educatiu.

En aquest context de treball, el debat, la negociació i el consens han de ser factors capitals i, per tant, no entenem la forma d'actuar del Departament d'Ensenyament, últimament i des de fa molt de temps. Estem desorientats. S'estan aprovant normatives, com el Decret d'Escola Inclusiva, l'Ordre d'Avaluació d'ESO i el Decret de Menjadors; i prenent decisions i canvis com el Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, el calendari d'exàmens d'ESO, la creació de nous centres€ tot amb moltes presses, sense pressupostos clars i, el que és més greu, sense la participació i les aportacions prèvies dels diferents agents implicats de la comunitat educativa que puguin incorporar la seva visió a les noves propostes, tenint en compte que la realitat mai té una única cara; és polièdrica, diversa i complexa i que sempre el consens és el garant que assegura el bon funcionament del sistema.

El nou institut a Sarrià de Ter

Per això, no entenem que al Gironès s'anunciï la creació d'un nou institut a Sarrià de Ter sense que la comunitat educativa (direccions, professionals de l'educació, famílies, ajuntaments) estigui assabentada. Tot i l'evidència –des de fa molts anys– de la necessitat de nous centres educatius a la província, no entenem que s'hagués pogut pensar, des del Departament d'Ensenyament que no era necessari informar i debatre amb la comunitat educativa implicada; perquè si veritablement fos així, voldria dir que som prescindibles i caldria repensar quina és la funció de la tan aclamada comunitat educativa en normatives diverses.

El nou centre implicarà canvis que afectaran especialment a uns determinats centres: reducció de grups; canvi d'adscripcions d'escoles a instituts, situacions de divergències de matrícules en famílies amb més d'un fill; redistribució de professorat... i, sobretot, repercussions en l'escolarització equilibrada de l'alumnat, tema especialment sensible a Girona, on portem mesos treballant en una comissió del CEM per combatre la segregació escolar i a la que hem convidat reiteradament a la Direcció del Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona.

És evident que trobem a faltar una bona planificació educativa de l'àrea metropolitana que garanteixi un lloc adequat i de qualitat a tota la població a escolaritzar la secundària; que sigui estable en un temps raonable i que cobreixi les necessitats de línies d'ESO, els recursos de segona oportunitat per obtenir-ne el Graduat, les línies de Batxillerat i l'oferta àmplia i suficient de Cicles Formatius.

La manca d'aquesta previsió, llargament reclamada des de la Comissió de Planificació escolar i equipaments del CEM de Girona, ens ha portat a la situació actual de massificació: de grups i de ràtios. Reivindiquem unes ràtios a secundària per sota dels 30 alumnes, per tractar adequadament l'alumnat tenint en compte les noves incorporacions de matrícula viva, respectant l'equitat educativa, evitant els desequilibris socials i promovent una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Fa massa temps que els nostres centres estan sobresaturats, col·lapsats i mancats dels recursos materials i humans per atendre, amb la dignitat que es mereixen, tot l'alumnat  del sistema educatiu.

Reclamen una bona planificació que ha de garantir i enfortir els vincles entre els centres de primària i els de secundària, fent que els itineraris escolars siguin clars per les famílies i facilitant la col·laboració entre els instituts i el seu entorn socioeducatiu.

Aquesta planificació s'ha de fer des d'una mirada àmplia i supramunicipal, perquè tots els aspectes estan interconnectats, posant per endavant els interessos col·lectius de la millor educació per a tothom. Però no es pot fer sense comptar amb tota la comunitat educativa, en els espais i àmbits que ja estan creats. La Federació d'Educació de CCOO Educació seguim i seguirem participant activament, amb tots i totes, en la defensa del millor sistema educatiu de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook