27 de gener de 2019
27.01.2019
Diari de Girona

LA MEDIACIÓ COM A ALTERNATIVA AL SISTEMA JUDICIAL CONVENCIONAL

27.01.2019 | 06:00
LA MEDIACIÓ COM A ALTERNATIVA AL SISTEMA JUDICIAL CONVENCIONAL

Aquest any hem celebrat per quarta vegada a Catalunya, el Dia Europeu de la Mediació. El seu objectiu és difondre la mediació i impulsar-la per tal que la societat l'adopti con una alternativa real, vàlida, pràctica, senzilla, econòmica i ràpida de solucionar conflictes entre les parts sense haver d'anar als tribunals de justícia.
El 6 de juliol del 2012 es va aprovar la llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils, que va incorporar la normativa europea a la legislació espanyola i després el Reial Decret 980/2013 que va desenvolupar aspectes de la llei tenen per objectiu consolidar la mediació a l'Estat espanyol i a Catalunya. La Mediació és una eina o mecanisme alternatiu per solucionar conflictes que per la seva flexibilitat de tràmit i agilitat de procediment, té un menor cost personal i econòmic per als litigants, a més d'ajudar a descongestionar el sistema judicial. Però la realitat és que aquesta fita no s'ha assolit, doncs la cultura imperant no és la de la conciliació sinó de la judicialització.
La mediació implica parlar, exposar, escoltar... per poder arribar a una solució, sense guanyadors ni perdedors. No hi ha un jutge que imposi una sentència, doncs la tasca del mediador no és dir qui té la raó, sinó moderar el debat, per tal que siguin els intervinents sols, qui trobin el punt per resoldre el conflicte.
El Consell de Ministres va aprovar, recentment, a proposta del Ministeri de Justícia, un «Avantprojecte de la Llei d'Impuls de la Mediació» en el que s'afirma que el seu objectiu és «articular fórmules obertes i flexibles que contribueixin decididament a implantar la mediació com a institució complementària de l'Administració de Justícia i a incrementar la seva difusió i presència en el desenvolupament ordinari de les relacions jurídiques entre particulars». Un dels punts que es modifiquen és la introducció de la mediació com una prestació inclosa en el dret de l'assistència jurídica gratuïta. Un altre és que sigui un procés obligatori previ a la interposició de determinades demandes o que el tribunal pugui considerar convenient que es faci. Està previst que entri en vigor als tres anys de la seva publicació al BOE per assegurar un marge temporal suficient per a l'adaptació reglamentària i fomentar la presència de mediadors en tots els partits judicials.
Els jutjats catalans reben cada any milers de demandes de conflictes civils i mercantils, sobre temes tècnics, empresarials, comercials, etc. Moltes resolucions es basen en els informes dels pèrits judicials o, fins i tot, en alguns d'ells no es celebra ni el judici, sinó que en base a l'informe del pèrit s'arriba a un acord entre les parts. Fet que fa pensar que la majoria d'ells es podrien resoldre en un procés de mediació. El temps de resolució és molt ràpid i econòmicament els honoraris del mediador (un sol intervinent), són molt inferiors al cost que té un procés judicial convencional: advocats, procuradors, pèrits de part, pèrit judicial... (uns set intervinents).
La mediació és el futur del nostre sistema judicial per tal d'evitar el seu col·lapse tant físicament com econòmicament. Els engi­nyers, com experts que són en temes tècnics, civils, empresarials, industrials, construcció, energia, informàtica, medi ambient, comercials... tenen un paper molt destacat en tot aquest procediment, i en particular els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials que a través del seu Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i enginyers Tècnics Industrials de Catalunya formen part del Comitè Assessor del Centre de Mediació de dret Privat, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
També formem part del jurat dels Premis ADR Justícia de la Generalitat(Alternative Dispute Resolution o Resolució Alternativa de Conflictes), per a treballs de recerca i iniciatives pràctiques en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflicte, que s'havia de celebrar el 2017, però per culpa del 155 no es va celebrar la primera edició fins el 2018, de la qual se'n va fer el lliurament el passat 21 de gener de 2019.
A Girona hi ha un col·lectiu de tècnics que s'ha format específicament en mediació en assumptes civils i mercantils, i estan al servei de la societat. Demaneu als Col·legis professionals d'enginyeria i arquitectura que us informin. El futur de la resolució d'aquests tipus de conflictes és la mediació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook