Les agències de viatges online -conegudes per l'abreviació OTAs, de l'anglès Online Travel Agencies- han de buscar-se la vida per poder continuar la seva existència. Si més no aquelles que, superada la fase d'introducció, aconsegueixen sobreviure en un mercat que acostuma a ser hipercompetitiu. Aquest tipus d'agències centren la seva activitat fonamentalment en el que més compren els consumidors: bitllets d'avió i estades en hotels, com a serveis solts. En canvi, a l'hora de comprar els paquets combinats -més d'un servei- són encara molts els viatgers que van a agències de viatges tradicionals, per poder trobar-se davant de professionals amb cara i ulls i no d'una pantalla d'ordinador, tauleta o mòbil.

Ara bé, no totes les OTAs són iguals ni tracten igual els seus clients. Resulta sorprenent que molts clients acudeixen de manera repetitiva a les més conegudes, amb les quals es genera una relació de fidelitat. Fidelitat que moltes vegades implica una renúncia a efectuar una prospecció sobre els preus d'altres OTAs, per exemple mitjançant qualsevol dels comparadors de tarifes als quals es pot acudir.

Els consumidors que cerquen els millors preus solen trobar-se amb diferències a vegades abismals respecte del que han de pagar, segons quina sigui l'OTA, per una mateixa habitació d'un mateix hotel o per un mateix bitllet d'avió d'una mateixa companyia d'aviació.

En l'àmbit del màrqueting tothom té clar que quan es tracta de productes sense diferències o indiferenciats, com ara estades hoteleres i bitllets, qui indaga es troba la millor tarifa de debò després d'haver comprovat que n'hi ha unes que apliquen recàrrecs i unes altres que no ho fan o els recàrrecs són mínims. Dit això, també poden constatar casos d'hotels que no diuen la veritat quan «garanteixen» que en el seu web es troba la millor tarifa. I quelcom semblant es pot comentar pel que fa Als bitllets d'alguns grups aeris: per al consumidor pot ser més barat comprar-los en una OTA -especialment si és de fora del seu país- que directament en la web de la companyia d'aviació.

Una de les explicacions s'ha d'atribuir al punt d'equilibri: els costos fixos i variables de les empreses respecte dels ingressos. Disposades a no deixar perdre cap cèntim en ingressos, les unes i les altres atorguen part de la seva oferta disponible de llits i part dels seus seients a un bon grapat d'intermediàries, que algunes d'aquestes venen a preus de saldo. Es tracta d'una manera d'obtenir uns ingressos que sense les ofertes probablement mai obtindrien, i de la qual treuen profit els turistes i viatgers més espavilats.