On són els esforços de les diferents instàncies que haurien de treballar de manera eficient i eficaç contra les organitzacions i individus que exploten persones, que promouen activitats il·lícites i acumulen diner indecent, sense contribuir a l'erari públic? A nivell de carrer, són moltes les persones que es pregunten que com és possible que el tràfic de droga no es pugui aturar. Que com és possible que en locals oberts al públic, i anunciats als mitjans de comunicació, es promogui o es faciliti la prostitució, el tràfic de droga i l'enriquiment sense control. Parlem insistentment de principis ètics, de valors, de principis morals i de bones intencions. I la bona gent, que és la majoria, treballa o intenta treballar per gua­nyar-se la vida honradament, i en ocasions amb dificultats per arribar amb solvència a final de mes. I són aquests els que, majoritàriament, sostenen amb els seus impostos totes les nostres administracions. I són els que, juntament amb les petites empreses i autònoms, són objecte d'una acurada i sistemàtica persecució fiscal per part d'Hisenda. És molt fàcil revisar i fiscalitzar a qui declara els seus ingressos, al que no oculta els seus béns i al que intenta complir amb les seves obligacions socials.

Curiosament, Hisenda actua amb un poder i uns privilegis que cap altra administració té en front de la ciutadania. La burocràcia de què disposa, les barreres i problemes que fàcilment troben els ciutadans per adreçar-se a tal institució fan que sigui una administració temible i temuda, on queda plasmada la deshumanització existent. I això no és propi d'un estat social i democràtic de dret, sinó d'una administració que més aviat recorda la divisió entre súbdits i governants.

Per què no es dirigeixen més esforços i mitjans contra individus o organitzacions que fan del frau, d'activitats il·legals o il·licites el seu modus vivendi. Com és que no es persegueix amb contundència els traficants de droga, els beneficiaris de les explotacions dels negocis de la prostitució, o a tots aquells que amb societats interposades o la utilització d'homes de palla s'aprofiten de la societat i se'n riuen dels que compleixen les normes. Espero que alguns responsables es posin la mà al pit i no mirin cap a un altre costat. Cal que assumeixin les seves responsabilitats i facin una feina eficaç i justa. Que persegueixin el frau i l'abús, però que no abusin més de la bona gent que amb sacrifici i solidaritat mantenen les nostres institucions.