L'energia solar fotovoltaica és neta, abundant, barata i no s'emet CO2 per a obtenir-la». No ho diu ni un activista mediambiental ni un instal·lador de plaques solars. El text està extret d'un publireportatge pagat per una de les empreses que durant anys han controlat el mercat elèctric en règim d'oligopoli. Un símptoma que els temps estan canviant i que el seu model de negoci ja ha començat a canviar. Durant dècades, les cinc grans elèctriques, en connivència amb els governs de torn, han tret benefici d'una necessitat bàsica en una situació immillorable per a qualsevol empresa: clients captius que no poden deixar d'utilitzar el seu producte per satisfer les seves necessitats.

Ja fa anys que la producció fotovoltaica és una alternativa a molts països. Es tracta d'una tecnologia flexible i escalable que, gràcies a la important caiguda de preus dels panells, permet abordar instal·lacions d'autoproducció amb inversions raonables.

A Girona, l'any passat el creixement va superar el 650%. Amb el nou canvi regulatori s'espera un creixement exponencial. Una bona notícia, sobretot perquè contribueix a frenar el canvi climàtic. Cada tona en emissions de CO2 que ens estalviem en producció d'energia és una batalla guanyada.