13 de abril de 2019
13.04.2019
Diari de Girona

Moratòria al litoral de la Costa Brava

13.04.2019 | 00:51
Moratòria al litoral de la Costa Brava

Es evident que s'ha pres l'acord de la suspensió de la tramitació de llicències al litoral gironí en benefici de l'interès general. Això impedirà que es pugui edificar i desenvolupar els plans urbanístics aprovats o no, en la franja de cinc-cents metres del litoral. La mesura afecta disset municipis costaners de Girona, mentre duri la redacció del pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles.

Aquests municipis tenen l'obligació legal de fer complir la moratòria, però probablement una de les seves màximes preocupacions és la de qui farà front a les possibles indemnitzacions que es puguin derivar dels afectats per la decisió. Cal tenir en compte que en alguns casos hi havia llicències que s'estaven tramitant, que ara queden aturades, i en altres casos se'n deriva una pèrdua de valor patrimonial, ja que al sòl urbanitzable s'hi podia edificar immediatament projectes que s'ajustessin a les normes urbanístiques vigents al municipi.

La Taula de l'Enginyeria de les Comarques de Girona entenem el que la societat civil demana en els temps actuals, que és preservar el patrimoni i el paisatge que encara queda al nostre litoral, avaluar l'impacte de l'aplicació d'aquesta política a l'entorn socioeconòmic i el medi ambient, valorar i aprofundir sobre la viabilitat i conveniència de les planificacions aprovades i pendents de desenvolupar, establir criteris de protecció i patrons econòmics sostenibles.

Ara és el temps de redactar un planejament urbanístic ben dissenyat. Encara ens queden platges i quilòmetres de penya-segats verges, alguns amb planejaments per desenvolupar. És hora de redefinir el model econòmic actual, per tal de garantir l'herència que deixarem a les generacions futures. És obvi que no es pot aturar el progrés econòmic, però aquest no cal que estigui basat en el model d'edificar cada pam. Hem de trobar un model equilibrat, viable i respectuós amb el territori.

S'entén que la primera línia de la costa és aquella que no té res al davant. Per tant, si no hi ha cap construcció, a cinc-cents metres continuarà essent primera línia, però l'impacte paisatgístic i mediambiental serà menor.

Un any de moratòria sembla un temps massa llarg per mantenir una gran part del territori gironí en stand by. És urgent acotar els seus efectes a les zones més sensibles i alliberar-ne la resta per no causar cap paralització de l'activitat empresarial i professional. Aquesta paràlisi pot suposar una disminució de l'activitat econòmica, i per tant disminució de recaptació i recursos públics, atur, inseguretat jurídica, precarietat. No s'ha d'oblidar que a la resta de Catalunya no l'afecta aquesta moratòria, i per tant cal minimitzar al màxim les seves conseqüències. Per això s'ha de fer amb rapidesa i eficiència, per tal de no crear un greuge comparatiu entre territoris. Caldria establir aviat els nous criteris per poder planificar i actuar amb les totals garanties de seguretat jurídica.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook