El passat 23 d'abril vaig assenyalar en un article publicat a Diari de Girona que l'Imserso tenia seriosos problemes amb els hotelers col·laboradors. Al mateix temps, alertava que la major part d'aquests establiments podrien no continuar treballant amb l'esmentada entitat estatal les properes temporades 2019-20 i 2020-21. I ara resulta que, com diuen a les Espanyes: « Éramos pocos y parió la abuela», doncs acaba de ressorgir entre els sectors dels operadors turístics i les agències de viatge minoristes un altre conflicte, i no precisament nimi, en el qual també està involucrat molt directament l'Imserso. Es tracta de l'antic i greu problema derivat de les minses, més exacte seria dir misèrrimes, comissions que els operadors turístics paguen als agents de viatge per la venda a la gent de la tercera edat dels programes de l'Imserso amb destí a les illes Balears i Canàries, costes peninsulars i circuits culturals interiors.

La comissió que paguen les agències majoristes concessionàries, Mundosenior i Mundiplan, a les agències minoristes per cada reserva de l'Imserso és de 12 euros bruts, que queden en uns 10 nets un cop descomptat l'impost sobre el valor afegit (IVA), mentre que una venda idèntica o similar d'un producte d'un operador turístic no subvencionat, com pot ser Club de Vacaciones o Mapa Senior, entre d'altres, la comissió mitjana que reben les minoristes se situa entorn dels 100 euros per reserva, és a dir, unes vuit vegades més rendible. Els agents de viatges tenen molt clar que la rendibilitat que obtenen venent viatges de l'Imserso és mínima, però malgrat això segueixen treballant aquest producte com una taula de salvació, sobretot en temporada baixa. Però, atès el tancament en banda per part dels operadors turístics a negociar unes comissions més raonables per a les agències minoristes emparant-se amb l'argument que l'Imserso es nega a augmentar el que els paga pels seus serveis, ha arribat un moment que tot el sector en pes ha dit prou! Fins aquí hem arribat! I que sigui el que Déu vulgui.

Encara sort per a les minoristes que cada vegada són més els jubilats que opten per viatjar amb altres operadors que no treballen amb l'Imserso, també especialitzats en viatges per a gent gran, amb preus força competitius malgrat no estar subvencionats i que, a més a més, ofereixen, per als clients d'un poder adquisitiu més elevat, una oferta molt més àmplia amb destinacions com Europa, Àfrica i Orient Mitjà. Aquestes últimes, pels seus preus superiors, lògicament generen unes comissions més raonables, la qual cosa equival a dir uns beneficis molt més substanciosos per a l'agent de viatges.

Si els responsables del Ministeri de Seguretat Social i Consum, del qual depèn l'Imserso, que són els que decideixen quins operadors turístics estan autoritzats per gestionar les corresponents reserves hoteleres per als jubilats, no intervenen i ajuden a trobar, a curt termini, una solució raonable per als hotelers i les agències de viatge, és a dir, paguen pels serveis hotelers el que vertaderament valen, els nostres avis tenen els dies comptats per poder viatjar amb l'Imserso. Sort que sempre ens quedaran la agències privades que ofereixen viatges molt atractius i a preus abordables malgrat no gaudir de cap tipus d'ajuda ni subvenció. Només compten amb la professionalitat del seus venedors de mostrador. Vertaderament un impagable capital humà.