09 de juny de 2019
09.06.2019
Diari de Girona
editorial

millorar la gestió dels residus

09.06.2019 | 06:00
millorar la gestió dels residus

L 'Ajuntament de Girona posava en marxa fa dos mesos un nou sistema de recollida selectiva d'escombraries en un sector del centre de la ciutat: la prova pilot de la plaça Catalunya ha generat controvèrsia entre els veïns, perquè n'hi ha que l'han rebut de manera molt favorable, mentre que d'altres s'hi mostren en contra. També hi ha opinions intermitges, és clar, que valoren la intenció de l'Ajuntament però reclamen canvis per optimitzar-ne el funcionament, encara que en general queda clar que les principals reticències tenen a veure amb la resistència a canviar hàbits adquirits i amb la manca d'informació sobre com triar els residus. En tot cas, l'Ajuntament de Girona, com expliquem avui al diari, es mostra satisfet amb aquesta prova pilot i la vol estendre a una altra zona del centre de la ciutat (plaça Pompeu Fabra i avinguda Sant Francesc). I és que, segons assegura el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient en funcions, Eduard Berloso, les dades indiquen que el percentatge de recollida selectiva gairebé s'ha doblat a la plaça Catalunya des que s'hi aplica el nou sistema. Les dades també indiquen que Celrà i Vilablareix, dos municipis gironins que apliquen l'anomenat sistema porta a porta per a la recolida de deixalles, es troben entre els que tenen millor percentatge de recollida selectiva de tota la demarcació. Vilablareix, de fet, és el municipi gironí amb millor percenatge de recollida selectiva neta, el 79,02%, segons dades de 2018 de l'Agència de Residus de Catalu­nya. Aquesta informació apareix en un reportatge que publiquem avui al suplement Dominical en el qual es posa de relleu que, malgrat experiències com les comentades, ens trobem en general a anys llum de les exigències europees en matèria de gestió de les escombraries. En concret, la UE obliga a reciclar el 55% dels residus el 2025 i fins al 65% el 2035, uns percentatges que es troben molt lluny del 34% actual a Espanya. A les comarques gironines la situació és encara pitjor perquè la recollida selectiva neta se situa en el 31,46%, lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya (32%).
Hi ha iniciatives per intentar capgirar aquesta situació, i de fet a Girona cada vegada hi ha més municipis que aposten pel porta a porta i altres sistemes que incrementen la recollida selectiva, però és evident que encara hi ha molta feina per fer, tant en l'aspecte de la conscienciació ciutadana com en el tractament dels residus un cop recollits. En tot cas, la UE ha anunciat que serà estricta amb el compliment de les seves normes en aquest camp perquè resulta imprescindible per acabar amb un problema ambiental important: els abocadors no aguanten més i l'única solució a curt i mitjà termini és que augmenti el reciclatge, atesos els problemes ambientals de la incineració.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook