Suposo que l'amable lector estarà d'acord que necessitem líders per sortir de la crisi econòmica i de valors, però cal preguntar-se: Tenim líders?

Els considerats oficialment «líders», líder de l'oposició, líder del govern, líder empresarial, etc., són realment líders? Per la sola consideració d'ostentar i representar el poder, no podem dir que siguin líders de debò. L'autoritat que només deriva del poder no és lideratge. El lideratge no és privilegi de ningú. Líder no és cap títol acadèmic, sinó que és la persona que de manera proactiva assumeix els reptes que la vida planteja a la seva comunitat de treball, social, de veïnatge.

Hom no neix líder, sinó que es fa dia a dia, com a conseqüència de la confiança que li atorguen les persones del seu entorn per ser la persona que col·labora en la resolució dels seus problemes vitals (econòmics, socials, culturals, espirituals).

En conseqüència, no ens calen «líders oficials», però sí que necessitem persones que mereixin la nostra confiança en els afers comunitaris.

El lideratge, l'èxit i les relacions que tenim depenen fonamentalment del grau de confiança que les persones tenen en nosaltres. La manca de confiança destrueix les relacions i, en conseqüència, el lideratge que puguem exercir sobre les persones del nostre entorn.

Stephen R. Covey, acreditadíssim escriptor de llibres sobre lideratge, best-sellers mundials, especialment Els 7 hàbits de la gent altament efectiva, consultor de les grans empreses a escala mundial, tant privades com públiques, ens ofereix en el seu llibre El factor confiança el camí per obtenir-la i ens diu que abans de mostrar els 4 pilars per construir confiança és important destacar que aquesta està basada en dos aspectes que són centrals per desenvolupar-la: el caràcter i l'aptitud.

Un individu amb gran aptitud (capacitat de fer les coses i de donar resultats) però sense caràcter és algú que no pot construir confiança en el seu equip. De la mateixa manera, un individu amb un gran caràcter però sense aptitud tampoc pot desenvolupar confiança perquè el seu equip de treball, els seus electors, els socis de la seva associació, o veïns dels seu barri, mai confiaran en la seva capacitat, criteri, decisions i visió.

En conseqüència per guanyar-nos la confiança dels altres, cal desenvolupar-les totes dues.

El caràcter es forma amb integritat i intenció. L'aptitud es desenvolupa amb capacitat i resultats. L'enunciat teòric està molt bé -podeu dir-, però com es pot assolir?

Per desenvolupar el caràcter es necessita:

INTEGRITAT. La integritat tracta de la consistència i la congruència. És caminar el camí que prediques. És que no hi hagi diferència entre el que ets i el que dius ser. La integritat succeeix quan hi ha una alineació entre el que penses, sents i el que fas (tant en públic com en secret).

Gandhi ens diu: «La felicitat apareix quan el que penses, el que dius i el que fas està en harmonia».

La integritat et fa transparent i a les persones els agraden les persones transparents. En conseqüència, contribueix a desenvolupar confiança.

INTENCIÓ. La intenció és la transparència que el líder dona als seus seguidors sobre les seves motivacions reals. Les persones odien les agendes ocultes. Les intencions reals necessiten ser comunicades clarament a les persones que depenen del seu guiatge. Això genera confiança.

Per desenvolupar l'aptitud es necessita:

CAPACITAT. Les capacitats es refereixen als talents, habilitats, coneixement, capacitat de comunicació i estil de relacionar-te amb altres.

Sempre he cregut que tot líder ha d'esdevenir un expert en la seva àrea de treball, negoci o tasca social. Ser expert en la pròpia responsabilitat dona confiança en un mateix, la qual cosa serà la font de confiança dels altres vers la pròpia persona.

RESULTATS. Les persones segueixen líders perquè creuen que ells els portaran a un millor lloc. Les persones segueixen els líders perquè estan convençuts que donaran resultats.

Quan un líder constantment s'equivoca o no dona els resultats que promet, soscava el seu lideratge i la confiança que tenen els seus seguidors sobre ell.

Els líders estimen els resultats. I els volen assolir. Ells saben que amb cada èxit cimenten encara més el seu lideratge i la confiança del seu equip, seguidors i votants que es refermen en el seu criteri i la seva visió.

Permeteu-me acabar amb una pregunta i una frase que pugui servir d'estímul i síntesi:

Els anomenats oficialment líders, a la vista d'aquests requisits, creieu que ho són?

Frase de Rabindranath Tagore: «Jo dormia i vaig somniar que la vida era alegria. Em vaig despertar i vaig veure que la vida era servei. Vaig servir i vaig veure que el servei era l'alegria».