15 de juny de 2019
15.06.2019
Diari de Girona

Nou registre d'impagats judicials

«Aquest registre suposa, així mateix, una novetat de caràcter mundial en la lluita contra la morositat i posiciona Espanya a l'avantguarda de la innovació i adaptació de la societat a les noves tecnologies»

15.06.2019 | 06:00
Nou registre d'impagats judicials

Els drets de cobraments de quantitats reconegudes en sentència tenen un nou instrument per poder obtenir satisfacció al seu crèdit. És normal en el pla de les «llegendes populars» sentir a persones que han guanyat un plet la macabra frase: «emmarca la sentència i penja-la a la paret».
El 2017 i segons la memòria del CGPJ, a Espanya s'han executat més de 2,39 milions de sentències que han donat lloc a 1.936.796 títols judicials, 394.414 ­execucions penals i 44.632 execucions en la jurisdicció social, a més de les 6.670 reclamacions de quantitat derivades de laudes arbitrals. Milers d'aquestes sentències o laudes arbitrals queden incomplerts o tenen un cobrament infructuós que deixen els ciutadans, que han obtingut una resolució favorable, indefensos davant els morosos.
Un 80% del deute comercial a Espanya no estava registrat en cap fitxer.
L'advocacia espanyola acaba de presentar el nou Registre d'Impagats Judicials (RIJ), un fitxer de morositat pioner a Espanya per recollir informació i reclamar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconegudes mitjançant una resolució judicial ferma aportada per advocats i advocades prèvia autorització dels seus clients i en defensa dels seus drets de cobrament. Es tracta del primer fitxer en línia de morosos que permetrà reclamar o consultar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconegudes en sentència ferma. Està disponible per a més de 150.000 advocats.
Aquest registre neix com una eina al servei de la justícia però també aportarà transparència, seguretat i confiança al sistema financer.
A diferència d'altres fitxers, que inclouen dades de morosos quan incompleixen el pagament d'una quota derivada en alguns casos de desencontres o conflictes entre deutor i creditor, aquest nou fitxer no conté deutes qüestionables, ja que únicament figuren aquells exigibles judicialment, és a dir, beneïts per un jutge. Els registres de morositat existents (Asnef o RAI) només arriben al 15 o 20% del total dels deutes, perquè es limiten a impagaments al sector financer, de grans empreses de subministraments (les de telefonia són les més comunes) o d'efectes retornats.
Sentències judicials com: els impagaments de les pensions d'aliments, deutes entre particulars, incompliments en contractes de lloguer o de compravenda de mercaderies, i fins a la morositat d'institucions condemnades a pagar per sentència ferma, són objecte d'aquest nou registre amb validesa a tot Espanya, a més d'això, amb aquesta eina, per primera vegada els advocats comptaran amb un registre per consultar dades sobre impagament d'honoraris de lletrats. La seguretat jurídica d'aquest Registre està garantida, atès que la informació publicada contindrà el de les sentències fermes. Es compleix, també, amb la nova Llei General de Protecció de Dades, (estatal i europea) i amb la Llei de Protecció del Dret a l'Honor i el Codi Deontològic de l'Advocacia, garantint aquesta seguretat jurídica.
Les persones autoritzades a registrar aquests deutes seran els representants processals (advocats, procuradors, ­graduats socials) dels mateixos creditors. L'objectiu és que aquesta informació, un cop contrastada i notificada a l'afectat, estigui disponible a través d'una pàgina web per a la consulta per part dels que tinguin interessos legítims acreditats o la seva difusió al sistema financer espanyol.
El RIJ sorgeix com una eina posada al servei de la justícia i de l'ordenament jurídic espanyol, que concedeix als creditors que tenen una resolució favorable, més garanties de cobrament, reforçant, amb això, el seu crèdit judicial, a més de dotar de major transparència al sistema judicial i financer, tot això basat en els avantatges que ofereix l'«economia col·laborativa», gràcies a les grans oportunitats d'internet a l'hora de fer més àgil i eficaç la reclamació d'impagaments o la seva consulta.
Aquest registre suposa, així mateix, una novetat de caràcter mundial en la lluita contra la morositat i posiciona Espanya a l'avantguarda de la innovació i adaptació de la societat a les noves tecnologies i amb aquest pioner fitxer de morositat «en línia» l'Advocacia Espanyola ha volgut avançar en les oportunitats que ofereix la transformació digital facilitant la tasca dels advocats i defensant el dret de cobrament de crèdits reconeguts judicialment. D'aquesta manera, el fitxer pretén el cobrament de deutes reconeguts per sentència ferma superiors a 50 euros i amb un màxim de 5 anys d'antiguitat.
El procés s'inicia amb l'accés de l'advocat, que ha d'estar col·legiat i tenir signatura electrònica, a la plataforma web a través de RedAbogacia, on ha de deixar constància de la seva reclamació contra el deutor en nom del seu client i de la sentència que acredita l'impagament. El RIJ ha de validar aquesta informació i els documents introduïts, i amb això, la plataforma digital enviarà un requeriment de pagament al deutor en nom del seu creditor, amb l'advertiment que les dades seran aportades al fitxer si no satisfà el que es deu. El deutor disposarà de cinc dies per pagar i si no ho fa, la plataforma li notificarà la publicació del deute, de manera que el deutor podrà accedir per sol·licitar la seva rectificació, supressió o qualsevol altre tipus d'oposició.
El preu del servei ha de ser abonat per l'usuari i el preu oscil·larà des dels 29,9 euros fins als 39,9 euros en funció de la manera d'enviament de les notificacions.
L'accés a la consulta sobre la solvència, tant de persones físiques com de persones jurídiques les dades de les quals figuren registrades en el fitxer RIJ als interessats que acreditin un interès legítim en conèixer la informació publicada és gratuït i obert.
El sistema, tal com està plantejat, és garantista, ja que el deutor tindrà l'oportunitat d'esmenar i cancel·lar la informació que es publiqui.
 Es busca, en definitiva, que sigui més difícil no pagar els deutes, quan estiguin reconeguts en sentències fermes i que els morosos disconformes puguin exercir el seu drets.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook