01 de juliol de 2019
01.07.2019
Diari de Girona

El Sínode de l'Amazònia

01.07.2019 | 06:00
El Sínode de l'Amazònia

El 17 de juny es va presentar l'Instrumentum Laboris, el document de treball per al Sínode de l'Amazònia que tindrà lloc al Vaticà del 6 al 27 del pròxim mes d'octubre. Aquest text servirà perquè els pares i mares sinodals reflexionin i donin «resposta a les diverses situacions» que viu l'Amazònia i d'aquesta manera busquin «nous camins que possibilitin un kairós», és a dir, un temps de gràcia «per a l'Església i per al món».
L'Instrumentum Laboris consta d'una introducció, de tres parts i d'una conclusió final, amb un total de vint-i-un capítols.
Va ser el papa Francesc qui el 15 d'octubre de 2017 va anunciar la celebració d'aquest Sínode de l'Amazònia, amb l'objectiu de convertir-se «en un instrument privilegiat per escoltar el poble de Déu».
El capítol 1 de la primera part tracta sobre «la veu de l'Amazònia, la defensa de la vida davant l'explotació, la vida amenaçada per la destrucció i l'explotació ambiental i la violació dels drets humans».
El capítol 2 presenta «la bellesa i l'amenaça del territori» i el 3, «la inculturació i la interculturalitat».
El capítol 4 tracta sobre el «diàleg i la missió en un món pluricultural i plurireligiós».
Pel que fa a la part segona, aquest text ens mostra la importància de «l'ecologia integral i el clam de la terra i dels pobres». Així, el capítol 1 d'aquesta segona part ens presenta «el clam amazònic per l'amenaça que viu aquesta terra» i la importància de desenrotllar una «ecologia integral», per tal d'evitar «la destrucció de l'Amazònia».
El capítol 2 tracta la problemàtica dels «pobles vulnerables» i el drama de «la violència contra les dones».
El capítol 3 posa l'accent en «les conseqüències de les migracions» i el 4, en «l'urbanització de l'Amazònia».
El capítol 5 se centra en el drama de «les famílies amazòniques, víctimes del colonialisme en el passat i del neocolonialisme en el present». I el 6 tracta el tema de la corrupció, veritable «flagel moral estructural».
El capítol 7 d'aquesta segona part ens presenta la qüestió de «la salut i les ­medicines tradicionals», el 8, «l'en­senyament integral com a trobada» i finalment el 9 desenrotlla «la conversió ecològica».
La tercera part de l'Instrumentum Laboris es titula: «Desafiament i esperances» en una «Església profètica a l'Amazònia».
El capítol 1 ens presenta el tema de l'Església «amb rostre amazònic» i el capítol 2 tracta del «desafiament de la interculturació i interculturalitat», per així «evangelitzar les cultures».
El capítol 3 d'aquesta tercera part ens mostra el tema tan important d'«una litúrgia inculturada».
El capítol 4 és el que més ressò ha tingut als mitjans de comunicació, ja que, davant la disminució de preveres per presidir l'Eucaristia a les comunitats cristianes, aquest capítol presenta la possibilitat de «promoure vocacions autòctones d'homes i de dones indígenes» que «prediquin des d'un profund coneixement de la seva cultura i de la seva llengua». Per això aquest capítol obre el debat sobre el celibat, ja que aquest text «estudia la possibilitat de l'ordenació presbiteral de persones, encara que tinguin una família constituïda i estable». Aquest mateix capítol presenta també la possibilitat de conferir algun «ministeri oficial a la dona», tot destacant la necessitat i la importància «de l'aprenentatge de la llengua i la cultura» per part dels ministres ordenats que venen de fora, perquè així puguin entendre els cristians que serveixen en el ministeri de la Paraula o en l'Eucaristia. I és que cal tenir en compte si és més important el celibat que l'Eucaristia. Com ha dit el teòleg José Mª Castillo, «Jesús va instituir la Eucaristia, no el celibat». Per això és millor que les comunitats cristianes tinguin l'Eucaristia amb ministres no cèlibes, que no que estiguin privades de la celebració dominical de l'Eucaristia per manca de ministres cèlibes.
El capítol 5 tracta de «l'evangelització de les ciutats» i el 6, del «diàleg ecumènic i interreligiós». El capítol 7 estudia la «missió dels mitjans de comunicació» i finalment, el 8 i últim, del «rol profètic de l'Església i la promoció humana integral».
Com ha dit el bisbe brasiler de Roraima, Mario Antonio da Silva, «el Sínode ha de vindre a l'encontre, no d'expectatives sinó de les necessitats de les comunitats de l'Amazònia». Per això, entre altres mesures, debatrà la possibilitat d'ordenar preveres a homes casats.
Segons el cardenal Claudio Hummes, relator general del Sínode, aquesta assemblea ha d'afrontar amb valentia temes com «la crisi climàtica i ecològica, una Església més missionera o el dret universal a l'aigua» de tots els pobles.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook